مددکاری اجتماعی رفاه کودک | Child Welfare Social Work

نویسنده: کیتلین لوئی [ارشد مددکاری اجتماعی_دانشگاه استنفورد] | گردآوری و ترجمه: فاطمه محمدی؛ مددکار اجتماعی

مددکاری اجتماعی رفاه کودک | Child Welfare Social Work

راهنمای مقدماتی برای مددکاری اجتماعی رفاه کودک

نویسنده: کیتلین لوئی [ارشد مددکاری اجتماعی_دانشگاه استنفورد]

مددکاران اجتماعی رفاه کودک از جوانان آسیب پذیر محافظت می کنند و به خانواده های محروم برای تأمین نیازهای فرزندانشان کمک می کنند. برخی از مسئولیت های اصلی آنها شامل پاسخ به موارد سوء استفاده از کودکان و غفلت؛ خارج کردن کودکان از شرایط خانه هایی که خطرناک هستند و یا استانداردهای خاصی را رعایت نمی کنند؛ همکاری با کودکان و خانواده های آنها در یک برنامه الحاق مجدد[پیوستن دوباره کودک به خانواده] در همکاری با دادگاه های مربوط به سوء استفاده از کودک، حمایت از والدین در برآورده کردن نیازهای فرزندانشان (از طریق اتصال به منابع و جهت دادن به خدمات، درمان و مشاوره و سایر خدمات)؛ و تنظیم مراقبت کوتاه مدت و بلندمدت از کودکانی که خانواده های آنها قادر به مراقبت از آنها نیستند.
با توجه به پیچیدگی و ماهیت بسیار هیجانی و عاطفی کار مددکاران اجتماعی رفاه کودک (جداسازی خانواده ها از روی ضرورت، گاهی اوقات به طور دائم، و در برخی موارد متعادل کردن منافع متضاد از کودک، والدینشان و دادگاه)، آنها ممکن است مسئولیت های روزانه خود را چالش برانگیز و گاهی تحلیل برنده بیابند. با این حال، به رغم خواسته ها و مشکلات کارشان، مددکاران اجتماعی رفاه کودک اغلب توانایی خود را برای حمایت دلسوزانه از والدین در حین محافظت از کودکان نیازمند حمایت به دلیل تأثیر عمیق آن، هم در سطح فردی و هم در سطح وسیعتری از جامعه، پیدا می کنند.
درحالیکه مددکاران اجتماعی رفاه کودک می توانند پس از دریافت مدرک کارشناسی مددکاری اجتماعی خود از موقعیت های ورودی هم سطح موسسه شروع به کار کنند، بسیاری از محل های شغلی، افرادی را ترجیح می دهند که مایل به پیشرفت در سطوح بالاتر یا نقش های بیشتری در این زمینه، با داشتن کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی از یک موسسه معتبر CSWE هستند. مددکاران اجتماعی که علاقه مند به تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد در قسمت رفاه کودک هستند باید بورسیه های دولتی را برای دانشجویان کارشناسی ارشد که بر رفاه کودک تمرکز دارند، بیابند. در طی برنامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی خود، دانشجویانی که علاقه مند به رفاه کودک هستند باید در جستجوی کارآموزی در محیط های مربوطه (مانند اداره رفاه خانواده) باشند و همچنین در دوره های روشهای مددکاری اجتماعی بالینی، دینامیک و پویایی خانواده، رشد کودک، فقر و / یا جمعیت های محروم شرکت کنند.

فایل متن کامل مقاله را از اینجا دریافت نمایید.

گردآوری و ترجمه: فاطمه محمدی؛ مددکار اجتماعی
انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا