مدیریت مورد برای سالمندان با نیازهای پیچیده

گردآوری و ترجمه: دکتر جواد طلسچی یکتا؛ مددکار اجتماعی و مدیر مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

در مدیریت مورد برای سالمندان سه گروه دخیل هستند: فرد سالمند، مراقبت کننده از سالمند و مددکار

سالمند و مراقبت کننده، کاربر شمرده شده که مهمترین دریافت کننده مزایای خدمات مدیریت مورد هستند. مددکار نقش ارزیاب نیازهای سالمند و هماهنگ کننده برنامه مراقبت را ایفا می کند. 

سالمندانی که خدمات مدیریت مورد را دریافت می دارند از بالای ۶۰ سال سن _بدلیل پیچیدگی نگهداری آن ها در خانه_ انتخاب می شوند. سطح پیچیدگی نگهداری توسط متخصصین مراقبت های سلامت نظیر پرستاران، پزشکان عمومی و مددکاران اجتماعی تعیین می شود. 

در واقع این پیچیدگی، ریشه در انباشتی از مشکلات متعدد دارد: اختلال شناختی، مشکلات حاد سلامت که منجر به از دست رفتن استقلال عمل سالمند می شود، اختلالات روانی، مشکلات اجتماعی (بدهی، منازعه با همسایه ها، انزوای اجتماعی)، و سالمندانی که این مراقبت ها و خدمات را رد می کنند.  

جمع آوری داده

در ابتدای کار برای ارزیابی نیازهای مددجو بایستی داده های مرتبط به کمک مصاحبه جمع آوری شود. مصاحبه ها در طول ۶ ماه اول مدیریت مورد انجام می پذیرد. تحقیق و جمع آوری اطلاعات شامل دو مرحله است: اولی “جامع” که مصاحبه _با پایان_ باز نامیده شده و دومی، مصاحبه راهنما می باشد. برای داشتن داده بیشتر برای تحقیق، با سالمند و خویشاوند و همسایه هایش دو الی سه بار ملاقات می شود. برای افزایش کیفیت جمع آوری داده و دوری از ناهمخوانی، تمامی مصاحبه ها به صورت رو در رو توسط انسانی شناسی که در مصاحبه با افراد مسن و ضعیف تجربه  لازم را دارد ثبت و ضبط می شود.

بخش جامع مصاحبه دست یافتن به اطلاعاتی پیرامون تجارب زندگی مطلعین بدون تاثیر پاسخ آن هاست. مصاحبه راهنما، نیمه ساختار یافته است و به دو بُعد توجه دارد: توسعه آنچه که  مطلعین در بخش غیرساختاریافته گفته اند، و باز شدن موضوعاتی که به عنوان فرضیه اصلی نشات گرفته از بازبینی نوشته ها و مصاحبه های اولیه در نظر گرفته می شود. 

در این مرحله از سالمند درخواست می شود که یک روز عادی اش را توصیف نماید تا اطلاعاتی پیرامون مشکلات و نیازهایش به دست آید همچنین در مورد عملکرد مددکار نیز از وی سوالاتی می شود. سپس نظر مراقبت کننده سالمند  را در مورد نقش مددکار و اقدامات او می پرسند  و از خود مددکار نیز در مورد علمکرد و نقش آن و ارتباطش با کاربران خدمات خصوصا افراد سالمند، و موفقیت ها و محدودیتهای کار پرسش می شود. 

تحلیل داده 

چارچوب تحلیل داده از صحبت های مطلعین (مددکار، مراقب، سالمند) در مُدل کدگذاری باز ساخته می شود. وقتی تحلیل به موازات کار میدانی انجام پذیرفت به عنوان بازخوردی برای مصاحبه های نیمه راهنما نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. باید دانست که تحلیل متون (کلمه به کلمه) توسط اعضای گروه در چند رشته مختلف شامل مصاحبه کننده، جامعه شناس و پزشک سالمندان انجام می پذیرد. تحلیل در دو مرحله انجام می گیرد. اول کلمه به کلمه متن در جای خود مورد تحلیل قرار می گیرد که هدف آن نشان دادن بُعد اصلی تجربه مدیریت مورد برای مطلعین است و منجر به بازبینی مصاحبه راهنما و ایجاد فرضیه های جدید می شود. 

نوع دوم تحلیل، مقایسه متن _کلمه به کلمه_ از طریق تحلیل موضوعی است که منجر به مطالعه عمیق پیرامون نقطه نظرات مطلعین  بر سر موضوعات اصلی ایجاد شده با کار میدانی می شود. 

در تصویر زیر تلاقی نقطه نظرات سه گروه مطلع دیده می شود.

مدیریت مورد برای سالمندان با نیازهای پیچیده

منبع:

BMC Health Serv Res. ۲۰۱۶; ۱۶: ۶۳۵. 

Published online 2016 Nov 8. doi: ۱۰.۱۱۸۶/s12913-016-1892-6

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا