رویکرد مبتنی بر توانمندی در مددکاری اجتماعی

empowerment-banner.png“رویکرد مبتنی بر توانمندی‌ها” به مددکاران اجتماعی، اقدامی را پیشنهاد می‌کند که به جای تمرکز روی مشکلات و آسیبها، بیشتر روی نقاط قوت، توانمندی‌ها و ظرفیتهای بالقوه افراد تأکید می‌کند.
در واقع این رویکرد تاکید می کند که مددکاران اجتماعی در کار با افراد آسیب دیده وگروههای هدف به جای تمرکز روی مشکلات ونقاط ضعف آنها بیشترین تاکید خود را برشناسایی نقاط مثبت، توانایها و ظرفیتهای بالقوه افراد قرار بدهند.
چرا که فرد در هر شرایط و وضعیتی که قرار داشته باشد دارای تواناییها و پتانسیلهای بلقوه ای هست که در صورت شناسایی و بلفعل کردن آن می توان در راستای حل مشکل فعلی و توانمند سازی وی اقدامات موثری را انجام داد.

متن کامل این مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود فایل PDF

دکتر آزاد دارابی / مددکار اجتماعی
عضو تیم تخصصی وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا