فراخوان مقاله کنفرانس آنلاین “امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه”

کنفرانس ملی امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه در بهمن ماه سال جاری به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

اهداف کنفرانس

 • انجام نیاز سنجی های مرتبط با حوزه اجتماعی در برنامه از منظر نخبگان
 • شناسایی دیدگاه های صاحب نظران و کارشناسان
 • آماده سازی دستگاه ها برای ورود به مرحله تهیه مفاد/احکام موردنیاز در راستای انجام وظایف مندرج در اسناد سیاستگذاری در محدوده زمانی ۵ ساله برنامه هفتم
 • کمک به افزایش تعامل بین انجمن ها، صاحب نظران،دستگاه های مرتبط با مراجع مرتبط با برنامه
 • ایجاد فضای گفت گوی اجتماعی علمی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی، سلامت اجتماعی و برنامه هفتم

محورها و موضوعات کنفرانس

 • تعاون، رفاه و تامین اجتماعی
  • صندوق تامین اجتماعی
  • افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی
  • صندوق بازنشستگی کشوری
  • صندوق بازنشستگی لشگری
  • صندوق اجتماعی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
  • استقرار نظام جامع، فراگیر، یکپارچه و … رفاه و تامین اجتماعی
  • استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی
  • تقویت نقش تعاونی های در توسعه اشتغال و کارآفرینی
  • گسترش تعاونی ها در اقصی نقاط کشور
 • محرومیت، فقر و عدالت اجتماعی
  • طرد اجتماعی
  • فقرزدایی
  • محرومیت زدایی
  • اشتغال مولد و پایدار
  • دسترسی برابر به آموزش و پرورش رایگان
  • دسترسی برابر به بهداشت و درمان
  • تامین عادلانه نیازهای اساسی (معیشتی)
  • محرومیت زدایی از طریق توسعه تعاونی ها
 • کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
  • نظام رصد آسیب های اجتماعی
  • مواد مخدر و روانگردان
  • خشونت اجتماعی
  • خشونت های خانگی
  • طلاق
  • متکدیان
  • تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی، مشاوره وروانشناسی بطور فراگیر، جامع و پایدار برای همه گروه های در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
 • جمعیت و تعالی خانواده
  • تحکیم بنیان و پایداری خانواده
  • ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
  • رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنانرفع موانع وتسهیل ازدواج جوانان
  • جمعیت و تنظیم خانواده
  • ارتقاء منزلت و جایگاه زن در خانواده
  • جمعیت و دگرگونی های اجتماعی
  • توسعه خدمات مشاوره، روانشناسی و مددکاری اجتماعی پیش، حین و پس از ازدواج
  • تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان ؛ و ایرانیان خارج از کشور.
  • مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب
 • ارتقاء، امنیت اجتماعی و قضایی
  • پیشگیری از وقوع جرم (وضعی، قضایی، اجتماعی، رشدمدار و …)
  • کاهش جرایم و عناوین مجرمانه
  • حمایت اجتماعی وحقوقی از خانواده زندانیان
  • تقویت خدمات مددکاری اجتماعی و مراقبت پس از خروج در زندان ها
  • حمایت اجتماعی وحقوقی از کودکان معارض قانون
  • حمایت های اجتماعی وحقوقی از زنان زندانی
  • تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی، مشاوره  و روانشناسی بطور فراگیر، جامع، کافی  و پایدار واثربخش در تمام واحد های انتظامی و قضایی
  • قضازدایی و کاهش جمعیت کیفری

 

 • مدیریت بحران و مداخلات روانی و اجتماعی در سوانح و بلایا
  • ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‌آوری
  • ارتقاء  حمایت ها و مداخلات روانی و اجتماعی در بلایای طبیعی (سیل، زلزله و …)
  • ابعاد اجتماعی در تصادفات وسوانح
  • تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی، مشاوره و روانشناسی فراگیر، جامع و پایدار برای همه گروه های در شرایط بحران(قبل، حین و پس ازبحران)
  • ارتقائ مسوولیت اجتماعی بنگاه ها در بحران ها
  • سازماندهی و بکارگیری اعضاء جوان در امور امدادی، عام‎المنفعه و بشردوستانه در جمعیت هلال احمر
  • برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی دراین زمینه و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز .
  • کمک به امر توانبخشی و ارایه خدمات اجتماعی درجهت تسکین آلام آوارگان،‌پناهندگان، و…
  • تولید دانش بومی در زمینه مدیریت بحران
  • توانمند سازی محله محور برای مدیریت بحران
 • سرمایه اجتماعی
  • ارتقاء مشارکت اجتماعی
  • ارتقاء اعتماد اجتماعی
  • ارتقاء همبستگی اجتماعی
  • تقویت جایگاه سازمان های غیردولتی در سیاستگذاری ها، اجرا ونظارت در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، توانبخشی، مدیریت خدمات شهری، بحران ها و …
  • ایجاد ساز و کار لازم برای تقویت انسجام اجتماعی
  • تقویت هویت فرهنگی (دینی، ملی و قومی)
  • سنجش سرمایه اجتماعی
  • تشویق و ترویج مسئولیت اجتماعی (بنگاه های اقتصادی و …)
  • ارتقاء مطالبه گری اجتماعی و دیده بانی اجتماعی در کشور
  • ارتقاء امید اجتماعی
 • مدیریت یکپارچه خدمات اجتماعی شهری
  • پیوست فرهنگی و اجتماعی
  • بازآفرینی محلات ناکارآمد شهری(سکونتگاه های غیررسمی(حاشیه نشینی)،بافت های فرسوده و..)
  • توجه به نقش محوری مدیریت شهری )شوراها، شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور( در زمینه برنامه ریزی و اجرای طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی؛
  • حفظ و ارتقای هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی محدوده ها و محله های ناکادآمد شهری با رویکرد ایجاد حس تعلق مکانی و همبستگی جمعی و در نتیجه مشارکت مؤثر ساکنان؛
  • بکارگیری رویکرد مشارکتی و تقاضا محور با حضور حداکثری مردم در انواع فعالیت های احیا،بهسازی و نوسازی محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری
  • گروه های اجتماعی در معرض مخاطرات شهری
  • کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی در مدیریت شهری
  • ارتقای سلامت روانی و اجتماعی محله محور در حوزه مدیریت شهری
  • نشاط اجتماعی و مدیریت شهری

 

 • رسانه و فضای مجازی
  • کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی و روانی نوپدید ناشی از  فضای مجازی وشبکه های اجتماعی
  • آموزش عمومی و فرهنگ سازی در جهت بالابردن سواد وفرهنگ استفاده از فضای مجازی
  • خانواده، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

 

 • سلامت روان وسلامت اجتماعی
  • تاب آوری اجتماعی
  • بهبود امید به زندگی
  • بهبود کیفیت زندگی
  • ارتقاء سطح سواد سلامت روانی
  • ارتقاء سطح سواد سلامت اجتماعی ومهارت های زندگی
  • سنجش سلامت روانی اجتماعی
  • توسعه ورزش های همگانی وترویج بازی های بومی و محلی
  • ارتقاء سلامت اجتماعی در جامعه کار و تولید
  • ارتقاء نشاط اجتماعی در جامعه
  • تسهیل دسترسی به خدمات مشاوره وروانشناسی بطور فراگیر، جامع و پایدار برای همه گروه های نیازمند
 • حمایت اجتماعی
  • سالمندی
  • افراد دارای معلولیت
  • تسهیل دسترسی به خدمات آموزشی، توانبخشی، مددکاری اجتماعی فراگیر، جامع و پایدار برای همه دانش آموزان استثنایی(دارای نیاز های خاص)
  • زنان سرپرست خانوار
  • کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
  • کودکان کار و خیابان
  • اصلاح ساختار نهادهای ارایه کننده  خدمات اجتماعی وتجمیع و یکپارچه سازی حمایت اجتماعی (پنجره واحد)
  • توانمندسازی اجتماعی گروه های نیازمند حمایت اجتماعی
  • توانبخشی اجتماعی بیماران روانی
  • توانبخشی اجتماعی افراد دارای معلولیت
  • دسترسی برابر برای حضور افراد دارای معلولیت و سالمندان در جامعه
  • تقویت رویکردهای اجتماعی و سلامت روانی اجتماعی در امور ایثارگران
  • تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی فراگیر، جامع و پایدار برای همه گروه های نیازمند حمایت اجتماعی
 • آموزش وپرورش:
 • ۱۲- ارتقاء سلامت روانی- اجتماعی در آموزش وپرورش برای تمامی دانش آموزان و معلمان
 • ۱۲- کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی
 • ۱۲- راه های اعتلای منزلت اجتماعی کلیه معلمان
 • ۱۲- تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی، روانشناسی ومشاوره در تمامی مدارس
 • ۱۲- ارتقای سواد اجتماعی و مهارت های زندگی وارتباط اجتماعی کلیه دانش آموزان
 • ۱۲- ایفای مسوولیت اجتماعی ومشارکت اجتماعی در زمیته تحقق عدالت آموزشی برای تمامی دانش آموزان از جمله دانش آموزان دارای نیاز های ویژه
 • ۱۲- فراگیر سازی آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز های ویژه
 • ۱۲-ارتقاء کمی و کیفی توانبخشی توان خواهان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
 • ۱۲-گسترش، تثبیت و تعمیق عدالت آموزشی وتربیتی در تمام مناطق کشور
 • ۱۲- ارتقاء جایگاه نظام تعلیم وتربیت و علم و علم آموزی در کشور

 

چارچوب ارائه مقالات

صفحه اول (روی جلد)

 • عنوان مقاله (مرتبط با محور های کنفرانس): نویسندگان می بایست محور و زیرمحور مقاله خود را مشخص نمایند.

مثال: برای مثال در صورتی که موضوع نویسنده سالمندی باشد . محور ۱۱-حمایت اجتماعی: ۱-۱۱-سالمندی

 • مشخصات کامل نویسنده/گان به ترتیب نویسنده/گان

نام خانوادگی، نام، درجه علمی یا سمت سازمانی، وابستگی دانشگاهی یا شغلی، ایمیل، تلفن همراه، ایمیل، فکس

 

اجزاء مقاله

 • مقدمه (۱۵۰ کلمه) (مسئله چیست و چرا اهمیت دارد؟)
 • تحلیل کوتاه وضعیت موجود مرتبط با موضوع(۳۵۰ کلمه)
 • پیشنهادات/راهکارهای سیاستی برای برنامه هفتم(بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کلمه) (راهکارهای سیاستی چگونگی حل مسئله)
 • نحوه ارجاع به منابع:
 • منابع داخل متن: نام خانوادگی، سال  (مثال: توسلی،۱۳۹۶)
 • منابع انتهای مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال)، عنوان منبع، نام و نام خاناودگی مترجم (در صورت ترجمه)، محل نشر: ناشر، شماره چاپ (اگر منبع بیش از یکبار چاپ شده باشد) (مثال: توسلی، غلامعباس.( ۱۳۹۶). نظریه های جامعه شناسی. تهران: سمت. شماره نوزدهم)

برخی نکات آئین نگارش:

 • از نرم افزار ۲۰۰۷ word استفاده شود.
 • فونت متن اصلی B Zar 13 ، عنوان B Titr 12 ، زیر عنوان B Titr 11
 • کلمات لاتین مورد استفاده در متن در هر صفحه زیرنویس شود و عدد زیرنویس هر صفحه مستقل باشد.
 • ارسال فایل ها هم در قالب پی دی اف و هم ورد ارسال شود.

توضیح: باتوجه به محدودیت زمان و نیازی که برای تدوین سیاست ها می باشد چارچوب مقالات به صورت کاربردی و محدود در نظر گرفته شده است.

نحوه برگزاری کنفرانس

الف: آنلاین(برخط)

ب: حضوری با تعداد محدود مدیران ارشد و صاحب نظران کلیدی(در صورت مناسب بودن شرایط کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی)

نحوه ارسال مقالات

مقالات می بایست از طرق زیر ارسال شود:

شماره واتس آپ : ۰۹۱۰۲۹۴۹۸۶۳

ایمیل : devplan7socialwork@outlook.com

نشانی دبیرخانه: تهران، میدان انقلاب، خیابان آزادی، خیابان جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان، پلاک ۱۴ واحد ۲۰   کدپستی: ۱۳۱۳۸۳۵۱۴۸  ؛  تلفن: ۶۶۵۶۱۶۶۹ – ۶۶۵۶۱۶۹۴    ؛    فکس: ۶۶۵۶۱۷۸۷

مهلت ارسال مقاله: ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

زمان داوری مقالات: ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹

زمان برگزاری کنفرانس: بهمن ماه ۱۳۹۹

 

لازم به ذکر است، مقالات منتخب در ویژه نامه فصلنامه “مددکاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی” منتشر خواهند شد.

منبع: وبگاه انجمن مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا