مروری بر اقدامات سه ماهه اخیر کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور

بدینوسیله آخرین اقدامات صورت یافته از سوی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کل کشور در راستای پیشبرد اهداف تخصصی مراکز مددکاری اجتماعی اعم از مکاتبات، پیگیریها و …، جهت اطلاع کاربران وبسایت و خصوصا مدیران مراکز مددکاری اجتماعی کل کشور نمایه می گردد.

منبع: روابط عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور

– اقدام جهت جمع آوری لیست مشخصات و اطلاعات بروز مراکز مددکاری اجتماعی فعال در سطح کشور و پیگیریها و مکاتبات مربوطه با کلیه کانونهای استانی و همچنین با سازمان بهزیستی استانهای فاقد کانون که به مدت حدوداً یکماه به طول انجامید و نهایتاً ارسال موارد اطلاعات دریافتی به دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور در تاریخ قید شده در نامه فوق

 – مکاتبات و پیگیریهای صورت گرفته در خصوص جلب حمایت سازمان بهزیستی کشور در مسیر برپایی همایشات سراسری کانونهای استانی مراکز مددکاری اجتماعی بصورت کشوری در درخواستهایی جداگانه از معاونت محترم امور اجتماعی  و همچنین مدیرکل محترم دفتر خانواده و زنان بهزیستی کشور و همراه با پیشنهاد ۲۷ بند موضوعات تخصصی مدنظر کانون کشور، بر مبنای موافقت های بعمل آمده در آخرین نشست اعضاء هیات مدیره کانون کشور در سازمان بهزیستی کشور که مستلزم جلب موافقت مدیران کانونهای استانی از مدیران کل و معاونین امور اجتماعی بهزیستی استانها بود که قبل از اقدام به مکاتبات مربوطه حاصل گردید.

– مکاتبه با دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور و درخواست واریز ماهانه و منظم حق الزحمه های پرونده های واگذار شده به کلینیکهای مددکاری اجتماعی طرف قرارداد با سازمان

– تهیه گزارش عملکرد ۱۰۰ صفحه ای کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور بصورت مجلد و با پیوست کلیه اقدامات ومکاتبات دو ساله اخیر، همراه با تصاویر مربوطه و … ، ارائه شده به دفتر مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور جهت طرح در کمیسیون ماده ۲۶ با هدف تمدید پروانه تأسیس کانون کشور ( مطرح شد و موافقت تمدید پروانه تأسیس صادر گردید )

– مکاتبه با دفتر ریاست سازمان بهزیستی کشور جهت تعیین زمان برگزاری نشست اعضاء هیات مدیره با ریاست محترم بهزیستی کشور، با هدف آشنایی و معارفه و همچنین گفتگو در خصوص مسائل اختصاصی این تشکل صنفی و مجموعاً کلینیکهای مددکاری اجتماعی که متعاقباً بر اساس آخرین هماهنگیهای بعمل آمده این مهم طی هفته های آتی محقق خواهد شد.

– حضور آقای احمد رحیمی به نمایندگی از کانون کشور و بعنوان مدرس دوره آموزشی تخصصی مددکاران اجتماعی بهزیستی استان بوشهر

– اقدام کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور در جهت صدور کارت عضویت برای یکایک اعضاء کانون و پیگیریهای مکرر یکی از اعضاء (خانم افشار نادری) در این خصوص، اعم از کلیه پیگیریهای مربوط به چگونگی طراحی و همچنین نحوه اطلاع رسانی به مدیران مراکز و صدور و دریافت کارت مذکور

– حضور آقای احمد رحیمی بعنوان نماینده کانون کشور در انتخابات کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان سمنان در مورخ ۹۴/۵/۱۷

– دریافت گزارشات موردی روزانه از مدیران مراکز مددکاری اجتماعی سراسر کشور و پیگیری کلیه موارد مطروحه از سوی ریاست هیات مدیره و مدیرعامل کانون کشور

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا