۵۵ درصد دادخواست های طلاق با مواد مخدر در ارتباط است

موسوی2رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: حداقل ۵۵ درصد متقاضیان طلاق، در دادخواست های خود موضوع مواد مخدر را ذکر کرده اند.

به گزارش وبسایت مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از ایرنا؛ سید حسن موسوی چلک روز چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد اظهار کرد : حوزه اعتیاد را نمی توان به عنوان جزیره ای مستقل از همه بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفت، زیرا اعتیاد تاثیر گذار و هم تاثیرپذیر است.
وی افزود : در برهه کنونی ۱۵ میلیون فقره پرونده قضایی در کشور داریم که از این تعداد کمتر از ۳۰۰هزار پرونده مربوط به مواد مخدر است.
وی ادامه داد : در حوزه ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۴ باوجود جمعیت ۱۱ میلیونی آماده سن ازدواج، شاهد کاهش ۶ درصدی ازدواج بودیم و هر چند وضعیت طلاق تفاوت چندانی نکرده اما نسبت آن به ازدواج به ۲۳.۹ رسیده است.
این مسئول اضافه کرد: ۲۳ درصد مردم ایران دارای حداقل یک اختلال روانی هستند و ۱۲ درصد مردم از افسردگی جدی رنج می برند.
مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی گفت: حوزه اجتماعی به دغدغه ای جدی برای کشور تبدیل شده و شاهد وضعیتی نگران کننده در این حوزه هستیم.
موسوی چلک افزود: البته این نگرانی به معنی نفی تلاش های انجام شده در حوزه های مختلف نیست اما همه این تلاشها در نهایت منجر به وضعیت موجود شده است.
وی با تاکید برا اهمیت تقویت رویکردهای فرهنگی و اجتماعی برای کنترل و کاهش مواد مخدر و آسیب های اجتماعی ادامه داد: در این راستا فراهم آوردن بستر لازم برای مردم و سازمان های غیردولتی نیز ضرورت دارد؛ بستری که نگاه قیم مآبانه به سازمان های غیردولتی نداشته باشیم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به رابطه مستیم سرمایه اجتماعی با مشارکت مردم در حوزه مقابله اظهار کرد: در این بخش باید بستر لازم در سه حوزه سیاستگذاری، اجرا و نظارت برای سازمان های غیردولتی فراهم شود.
وی با بیان اینکه سازمان های غیردولتی در برهه کنونی بیشتر درگیر حوزه اجرا هستند افزود: اجتماعی شدن نیازمند توجه همه جانبه به ظرفیت های سازمان های غیردولتی در حوزه اعتیاد است.
این مسئول با اشاره به اهمیت موضوع رصد، آینده نگری و مدیریت امور اجتماعی با رویکرد اجتماعی ادامه داد: تقویت رویکرد سلامت نگری با محور سلامت اجتماعی در نظام سیاستگذاری نیز کمک شایانی به اجتماعی شدن می کند؛ موضوعی که در برنامه ششم توسعه نیز مدنظر قرار گرفته است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: تغییر مسیر به سمت مواد مخدر صنعتی، آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی به عنوان مرگ خاموش، کودکانی (زیر ۱۸ سال) شدن آسیبهای اجتماعی و تغییر مسیر آسیبهای اجتماعی به سمت خانواده به عنوان مشخصه های وضعیت آسیبهای اجتماعی در ایران مطرح شده و نگران کننده است.
استاندار یزد نیز در این نشست با اشاره به رتبه دهم این استان در حوزه سرمایه اجتماعی گفت: باید بستر مناسب برای مشارکت مردم به منظور مبارزه با آسیبهای اجتماعی فراهم شود.
سید محمد میرمحمدی با اشاره به اهمیت موضوع تحقیق و پژوهش برای ارتقای فعالیت ها افزود: در حالی که دنیا توجه ویژه ای به تحقیق و پژوهش برای پیشبرد امور دارد ما با کمبود فعالیت در این حوزه روبرو هستیم.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا