۱۵ مورد از محبوب ترین مجلات مددکاری اجتماعی

15 مجله از محبوب ترین و معتبرترین مجلات مددکاری اجتماعی در دنیا

۱۵ مورد از محبوب ترین مجلات مددکاری اجتماعی: آیا به دنبال بهترین مجلات مددکاری اجتماعی برای خواندن هستید؟ در اینجا ۱۵ مجله از محبوب ترین و معتبرترین مجلات در این زمینه آورده شده است که طیف گسترده ای از موضوعات را از سیاست اجتماعی و رفاه اجتماعی گرفته تا سلامت روان و تمرین مددکاری اجتماعی را پوشش می دهد.

۱۵ مورد از محبوب ترین مجلات مددکاری اجتماعی

۱۵ مجله از محبوب ترین و معتبرترین مجلات مددکاری اجتماعی در دنیا

به دنبال بهترین مجلات مددکاری اجتماعی برای خواندن هستید؟ در اینجا ۱۵ مجله از محبوب ترین و معتبرترین مجلات در این زمینه آورده شده است که طیف گسترده ای از موضوعات را از سیاست اجتماعی و رفاه اجتماعی گرفته تا سلامت روان و تمرین مددکاری اجتماعی را پوشش می دهد. چه دانشجو باشید، چه پزشک یا محقق، این مجلات راهی عالی برای به روز ماندن در مورد آخرین تحقیقات و دستآوردهای مددکاری اجتماعی هستند.

مجلات مددکاری اجتماعی راهی عالی برای به روز ماندن در مورد آخرین تحقیقات و دستاوردهای این حوزه هستند. آنها همچنین بینش هایی را در مورد اقدام و عمل، سیاست و عدالت اجتماعی ارائه می دهند.

۱۵ مورد از محبوب ترین مجلات مددکاری اجتماعی

در اینجا ۱۵ مورد از محبوب ترین مجلات مددکاری اجتماعی آورده شده است:

15 مورد از محبوب ترین مجلات مددکاری اجتماعی
۱۵ مورد از محبوب ترین مجلات مددکاری اجتماعی

۱-مددکاری اجتماعی (انتشارات SAGE) وب سایت: مددکاری اجتماعی

مجله مددکاری اجتماعی که توسط انجمن ملی مددکاران اجتماعی (NASW) منتشر شده است، طیف گسترده ای از موضوعات را در این زمینه پوشش می دهد. محتوای این مجله شامل مقالات تحقیقاتی، بینش های عملی، و بحث های مرتبط با قوانین و خط مشی ها است که به عنوان منبعی جامع برای متخصصان مددکاری اجتماعی تلقی می شود.

۲-مجله آموزش مددکاری اجتماعی (شورای آموزش مددکاری اجتماعی) وب سایت: JSWE

مجله آموزش مددکاری اجتماعی منبع برتر برای مربیان، محققان و دانشجویان در زمینه مددکاری اجتماعی است. محتوای این مجله در مورد توسعه برنامه های درسی، استراتژی های تدریس و نوآوری در آموزش مددکاری اجتماعی می باشد.

۳-کودک آزاری و غفلت (الزویر) وب سایت: کودک آزاری و غفلت

تمرکز این مجله بین المللی بر پیشگیری، شناسایی و مداخله در موارد عفلت از کودکان و کودک آزاری است. یافته‌های تحقیقاتی، بینش‌های بالینی و بحث‌های سیاستی را ارائه می‌دهد.

۴- بررسی خدمات اجتماعی (انتشارات دانشگاه شیکاگو) وب سایت: بررسی خدمات اجتماعی

Social Service Review مقالات پژوهشی در مورد سیاست ها، برنامه ها و شیوه های خدمات اجتماعی منتشر می کند. تجزیه و تحلیل انتقادی و ارزیابی مداخلات اجتماعی را ارائه می دهد.

۵-مجله مددکاری اجتماعی در پایان زندگی و مراقبت تسکینی: وب سایت: JSWELPC

این مجله به بررسی عملکرد مددکاری اجتماعی در محیط های پایان زندگی و مراقبت های تسکینی می پردازد. طیف وسیعی از موضوعات، اعم از مشاوره غم و اندوه گرفته تا معضلات اخلاقی در مراقبت های مربوطه را پوشش می دهد.

۶-Journal of Gerontological Social Work (Taylor & Francis) وب سایت: Gerontological Social Work

این مجله با تمرکز بر جمعیت سالمندی و سالمندان، مداخلات مددکاری اجتماعی، تحقیقات و سیاست های مربوط به سالمندان را مورد بحث قرار می دهد. این مجله بینش های ارزشمندی را برای کسانی که با افراد سالمند کار می کنند فراهم می آورد.

۷-تحقیق در مورد تمرین مددکاری اجتماعی (انتشارات SAGE) وب سایت: تحقیق در مورد تمرین مددکاری اجتماعی

Research on Social Work Practice مطالعات تجربی را منتشر می کند که به تمرین مبتنی بر شواهد در مددکاری اجتماعی کمک می کند. این مجله شکاف بین تحقیق و کاربرد عملی را پر می کند.

15 مورد از محبوب ترین مجلات مددکاری اجتماعی
۱۵ مورد از محبوب ترین مجلات مددکاری اجتماعی

۸-تحقیقات مددکاری اجتماعی (NASW Press) وب سایت: پژوهش مددکاری اجتماعی

این ژورنال مطبوعاتی NASW بر اهمیت تحقیق در کار عملی مددکاری اجتماعی تأکید می کند. این مجله مطالعاتی را به نمایش می گذارد که پایگاه دانش و مداخلات مبتنی بر شواهد حرفه را ارتقاء می دهد.

۹-سایت مددکاری اجتماعی در مراقبت های بهداشتی (تیلور و فرانسیس): مددکاری اجتماعی در مراقبت های بهداشتی

این مجله با تمرکز بر برنامه ریزی مراقبت های بهداشتی، عملکرد مددکاری اجتماعی را در بیمارستان ها، کلینیک ها و سایر موسسات مراقبت های بهداشتی بررسی می کند. این مجله، به مسائل مربوط به مراقبت از بیمار، سیاست های مراقبت های بهداشتی و دیگر موارد می پردازد.

۱۰-وب سایت مجله درمان سوء مصرف مواد (الزویر): مجله درمان سوء مصرف مواد

این مجله به بررسی درمان سوء مصرف مواد می پردازد و تحقیقاتی را در مورد مداخلات موثر، استراتژی های درمانی و سیاست هایی با هدف رسیدگی به اختلالات مصرف مواد ارائه می دهد.

۱۱-مجله بریتانیایی مددکاری اجتماعی (انتشارات دانشگاه آکسفورد) وب سایت: مجله بریتانیایی مددکاری اجتماعی

مجله بریتانیایی مددکاری اجتماعی طیف گسترده ای از موضوعات را در زمینه مددکاری اجتماعی پوشش می دهد. محتوای این مجله شامل مقالات تحقیقاتی، بررسی ها و مباحث مرتبط با زمینه های بریتانیا و موارد بین المللی است.

۱۲-خانواده در جامعه: وب سایت مجله خدمات اجتماعی معاصر: خانواده در جامعه

این مجله با تمرکز بر پویایی خانواده و خدمات اجتماعی معاصر، مسائل مربوط به خانواده درمانی، رفاه کودک و سیاست خانواده را بررسی می کند.

۱۳-Journal of Social Work Practice (Taylor & Francis) وب سایت: Journal of Social Work Practice

این مجله بینش ها و راهنمایی های عملی را برای افراد PHD مددکاری اجتماعی ارائه می دهد. موضوعاتی مانند استراتژی های مداخله، ابزارهای ارزیابی و مطالعات موردی را پوشش می دهد.

۱۴-بررسی مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی (Whiting & Birch) وب سایت: Social Work and Social Sciences Review

این مجله با تمرکز بر تقاطع مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی، مقالاتی را منتشر می کند که به تحلیل مسائل اجتماعی و ارائه دیدگاه های بین رشته ای می پردازد.

15 مورد از محبوب ترین مجلات مددکاری اجتماعی
۱۵ مورد از محبوب ترین مجلات مددکاری اجتماعی

۱۵-مجله مددکاری اجتماعی (انتشارات SAGE) وب سایت: مجله مددکاری اجتماعی

مجله مددکاری اجتماعی بستری برای بحث در مورد جنبه های مختلف تمرین و تحقیق مددکاری اجتماعی فراهم می کند. محتوای این مجله شامل طیف گسترده ای از موضوعات می شود و از کمک های پزشکان و محققان به طور یکسان استقبال می کند.

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا