موسس خانه تاب آوری ایرانیان: گفتگو زیربنای تاب آوری خانواده است

مدیر و موسس خانه تاب آوری ایرانیان: گفتگو زیربنای تاب آوری خانواده است
در این ویدئوی کوتاه مدیر و موسس خانه تاب آوری ایرانیان دکتر جواد طلسچی یکتا به اهمیت افزایش سطوح کمی و کیفی میزان گفتگو در درون خانواده پرداختند.گفتگو زیربنای تاب آوری خانواده

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا