گفتگوی مدیرعامل مؤسسه بخشش جاوید مهر با دکتر جواد طلسچی یکتا

گفتگویی به مناسبت برگزاری کنفرانس آموزشی مددکاری اجتماعی با تدریس دکتر جواد طلسچی یکتا مدیر و مؤسس اولین رسانه تاب آوری اجتماعی ایران

گزارش گفتگوی آقای دکتر قسمتی زاده «مدیرعامل موسسه بخشش جاوید مهر»، با آقای دکتر جواد طلسچی یکتا، سخنران کنفرانس آموزش فشرده آموزش مصاحبه، گزارش نویسی و بازدید از منزل در مدکاری اجتماعی

گزارش گفتگوی مدیرعامل مؤسسه بخشش جاوید مهر با دکتر جواد طلسچی یکتا«مدیر و مؤسس اولین رسانه تاب آوری اجتماعی»

در این گفتگو پیرامون موضوعات متنوعی همچون چالشهای مددکاری اجتماعی ایران و همچنین نیازمندی های تخصصی مددکاران اجتماعی شاغل در جایگاه مددکار اجتماعی در سازمانهای دولتی و غیردولتی پرداخته شد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا