گزارش کارگاه آموزشی «توانمندسازی اجتماع محور با تأکید بر محرومیت زدایی»

گزارش کارگاه آموزشی «توانمندسازی اجتماع محور با تأکید بر محرومیت زدایی»کارگاه آموزشی «توانمندسازی اجتماع محور با تأکید بر محرومیت زدایی» به همت انجمن مددکاران اجتماعی شعبه کرمانشاه و کلینیک مددکای اجتماعی همراز در مورخ ۱۷ مردادماه، با حضور در محل سالن فرمانداری و با همکاری دفتر زنان و خانواده استانداری کرمانشاه برگزار شد.

ایوب اسلامیان از دانش آموختگان مقطع دکتری مددکاری اجتماعی تدریس این کارگاه را برعهده داشت. او در رابطه با موضوع کارگاه و اهمیت آن اشاراتی به سابقه طولانی مدت مددکاران اجتماعی در اقدامات اجتماع محور داشته است. اسلامیان با اشاره به اینکه مددکاران اجتماعی در ارائه ی خدمات و پیگیری اقدامات خود از سه روش عمده ی کار با فرد، گروه و اجتماع بهره می برند به اهمیت اقدامات اجتماع محور تأکید نمود.
در خصوص گستره ی آسیبها و مشکلات و افرادی که در آن شرایط درگیر هستند، مددکاران و سایر متخصصان حوزه های یاورانه را ناگریز به انتخاب روشهای اجتماعی می سازد. زمانی که شمار آسیب دیدگان و افراد در معرض آسیب بسیار بالا می رود و اقدام فرد به فرد چندان گره گشا نیست، انتخاب روشهای اجتماع محور معنی می یابد. به این ترتیب لازم است دستگاه های مختلف دست اندرکار حوزه ی مسائل اجتماعی می بایست بر رویکردهای اقدامات اجتماع محور اشراف داشته باشند.
این عضو انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه می کند که برنامه ریزی اجتماعی، توسعه ی محلی و اقدام اجتماعی به عنوان روشهای اصلی اقدام اجتماع محور در نهایت به دنبال ارتقاء شاخصهای توسعه ی انسانی، کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود شرایط زندگی گروه های اجتماعی هستند. در این خصوص جایگاه مناطق محروم و کمتر برخوردار خود به خود برجسته می شود و نقش مددکاران اجتماعی اهمیت می یابد. مناطقی که عموماً در حاشیه ی شهرها و کلانشهرها از حداقل های رفاهی و زیرساخت شهری برخوردار نیستند و شاخصهای توسعه ی انسانی اعم از تحصیل کودکان، بهداشت و درمان، اشتغال و … به صورت معنی داری پایین است. مددکاران اجتماعی با استفاده از روشهای اقدام اجتماع محور درصدد باز گرداندن عاملیت به این مناطق هستند، اینکه افراد و گروه های اجتماعی را حول تلاش جهت بهبود شرایط زندگی خود و در اختیار گرفتن سرنوشت زندگیِ اجتماع خود، نقش آفرینی کنند؛ تشریک مساعی داشته باشند؛ نسبت به مشکلات خود حساس باشند و مطالبه گری به عنوان یکی از شیوه های جلب خدمات را یاد بگیرند.
در نهایت این دانش آموخته ی دکتری مددکاری اجتماعی بحث را با اشاره به تعریف بانک جهانی از توانمندسازی به مثابه «گسترش و بسط آزادی انتخاب و عمل» و « افزایش اختیار جوامع و کنترل بر منابع و تصمیماتی که بر زندگی شان تأثیر می‌گذارد»، به ضرورت آموزشهای هرچه بیشتر در این خصوص تأکید دارد و فهم درست از موضوع و روشهای اقدام اجتماع محور را لازمه ی مراکز تسهیلگری محلی، پایگاه های خدمات اجتماعی، برنامه های محرومیت زدایی و … می داند که بدون چنین درک درست و عمیقی اساساً دست یابی به اهداف و چشم اندازهای توسعه و کاهش آسیب غیر ممکن خواهد بود.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا