گزارش نشست تخصصی «دبیرخانه تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی | بهزیستی استان تهران»

نشست تخصصی«دبیرخانه تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی بهزیستی استان تهران» برای برنامه ریزی مهار و کاهش آسیب های کودکان کار و خیابان در تاریخ ۹۶/۰۷/۳۰ در محل بهزیستی استان برگزار شد.
در این نشست که با حضور نمایندگان وزارت خانه ها و سازمان های مختلف برگزار شد، دکتر باقری مدیر کل بهزیستی استان تهران مطالبی در خصوص اهمیت ارائه و تدوین برنامه های عملی کاهش آسیب ایراد نمودند و از مدعوین دولتی درخواست نمودند تا با همگرایی و « ما » شدن به ترسیم وضعیت موجود پرداخته، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات را شناسایی کرده با توجه به ظرفیت های حقوقی و قانونی، ارزیابی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات پیشین به راهکارهای عملی، جهت کاهش آسیب ها بپردازند.
در ادامه مریم پرمحمدی آذر مسئول و نماینده کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان تهران سخنانی بیان نمود از آن جمله که: ضرورت امروز ایجاب میکند تا صدای خاموش مددکاران اجتماعی بصورت اعم در عرصه سیاست گذاری های کلان شنیده شود چنانچه همانطور که محرز است متأسفانه در طی این سال ها هرگز از حرفه آنان بهره کافی نبرده و نقش مددکاران در برنامه ریزی های اجتماعی بی رنگ است و تخصص آنان به صورت یک ضرورت و نیاز جدی در نظر گرفته نشد و این خلاء در طی این سال ها همواره وجود داشته است و هیچ رویکرد جدی از طرف سازمان های دولتی وجود نداشته است.
مددکاران کارمند یا وابسته به سازمان یا نهادهای دولتی به دلیل آنکه در استخدام آن نهاد قرار دارند نمی توانند فراتر از ماهیت دولتی فعالیت کنند و انگیزه چندانی برای ظهور خلاقیت حرفه ای ندارند و موانعی در سر راه آنان وجود دارد که آزادی عمل را برای ایفای نقش واقعی شأن می گیرد و مجبورند پیرو سیاست های آن نهاد دولتی برنامه ریزی داشته باشند !
و صدای خاموش کلینیک های مددکاری اجتماعی بصورت اخص باید شنیده شود که به عنوان یک مرکز تخصصی ناشناخته است و در مواردی هم که میشناسند از پتانسیل آن نمی توانند بهره برداری مناسب و بهینه در اقدامات اجتماعی داشته باشند، اگر چه نام خصوصی بر آن نقش بسته است اما ماهیت غیردولتی آن هیچگاه نتوانسته فعالیت های آن را محدود کند و هر کاری در بُعد خُرد و کلان جامعه به آن واگذار شده تاب و تحمل تحدیدات ها خصوصی بودن را نداشته و فراتر از مسئولیت واگذار شده از دل و جان کار کرده و در جهت بهبود شرایط اجتماعی از هیچ فعالیت مددکاری دریغ نورزیده و بدلیل نوع ساختار کلینیکی می‌تواند در تمامی جامعه به ارائه خدمات در سطوح فرد، گروه و جامعه همت گمارد و با خصوصی توصیف کردن صِرف این مراکز، نمی توان نقش آنان را محدود کرد. تا زمانی که این مراکز نادیده گرفته شوند و حضورشان در جامعه جدی گرفته نشود و مددکاران اجتماعی در سطح کلان کشور به عنوان یکی از همکاران اصلی مسائل اجتماعی نادیده انگاشته شوند، نه تنها آسیب های اجتماعی کاهش نمی‌یابد بلکه باز تولید نیز میشود پس این حرفه تخصصی را ببینید، عضو هیات مدیره کانون استان تهران همچنین متذکر شد بدلیل کمبود آگاهی نمایندگان مجلس و شورای شهر از مسائل اجتماعی و خصوصاً آسیب های اجتماعی، جای نمایندگان آنان در چنین نشست هایی واقعاً خالی است.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا