گزارش حضور نمایندگان انجمن مددکاری اجتماعی ایران در کنفرانس ارمنستان

کنفرانس علمی سه روزه “نقش حمایت های اجتماعی کودکان در توسعه پایدار” در روزهای ۳۱ اکتبر لغایت ۲ نوامبر ۲۰۱۸ در سالن باغ موزه کمیتاس واقع در ایروان ارمنستان برگزار شد.

نمایندگان انجمن که در پی دعوت انجمن مددکاران اجتماعی این کشور در این همایش علمی حضور داشتند عبارت بودند از حسن موسوی چلک، عباسعلی یزدانی، مهدی سروی همپا اعضای هیات مدیره و هایده بهبودی بازرس انجمن بودند. تعدادی دیگر از مدیران کلینیکهای فعال مددکاران اجتماعی نیز در این همایش حضور داشتند.

کنفرانس مذکور با همت انجمن مددکاران اجتماعی ارمنستان و همکاری سازمانهای مختلف بین المللی همچون سازمان جهانی کار، صندوق کودکان سازمان ملل، سازمان جهانی سلامت (WHO) و بانک جهانی برگزار شد.

در این گردهمایی همچنین اساتید دانشکده های مختلف مددکاری اجتماعی اروپایی و هیاتی از فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی و نیز رئیس یا معاون انجمن های مددکاری اجتماعی کشورهای مختلف مانند گرجستان، ایسلند، مولداوی، اتریش و جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که عضو هیات رئیسه منطقه آسیااقیانوسیه فدراسیون نیز هست جزو مهمانان و سخنرانان این مراسم بود.

مراسم با سخنرانی وزیر کار و امور اجتماعی ارمنستان، نماینده هر یک از سازمانهای برگزار کننده از جمله میرا آنتونیان، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی این کشور افتتاح شد. وزیر کار و امور اجتماعی ارمنستان که پس از انقلاب آوریل سال جاری به این سمت برگزیده شده بود بر ضرورت توجه به گروه مختلف کودکان از جمله کودکان دارای معلولیت، پرهیز از خشونت سنتی علیه کودکان و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی در جامعه تأکید کرد. وی عنوان نمود که کار در حوزه حفاظت اجتماعی از کودکان سرمایه گذاری برای نسل آینده است.

سخنرانی وزیر کار و امور اجتماعی ارمنستان در افتتاحیه

در ادامه گروهی از کودکان نمایشی زیبا و نمادین با موضوع تحول یکپارچه کودک را اجرا کردند که با تشویق مستمر حاضرین مواجه شد.

همایش همچنین در عصر روز اول با دو پنل تخصصی ادامه یافت که دو نفر از معاونین وزیر کار و امور اجتماعی و نیز نماینده هیات رئیسه منطقه اروپای فدراسیون نیز جزو سخنرانان آن بودند. سخنرانان پنل اول از جمله معاون کار وزارت کار و امور اجتماعی تأکید کردند که از این همایش انتظار نداریم راه حل برای برون رفت از چالشها به ما بدهد اما نتیجه این سه روز می تواند راهی برای فکر کردن به راه حل ها برای ما به ارمغان بیاورد. وی با بیان نقش پررنگی که مددکاری اجتماعی در آینده رفاه اجتماعی و حفاظت اجتماعی ارمنستان خواهد داشت عنوان نمود بخش دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی در کنار هم می توانند برنامه ای جامع برای حمایت اجتماعی از کودکان ارائه دهند.

زمینه اصلی این گردهمایی، رفع فقر و شمول اجتماعی کودکان در موضوع حفاظت اجتماعی بود و عنوان “هیچ کودکی نباید جا بماند” به عنوان شعار کنفرانس برگزیده شده بود. به همین منظور بخشی از سخنرانی نماینده یونیسف به اهمیت این شعار، دلیل انتخاب آن  و لزوم توجه به این موضوع به عنوان یک اصل در راستای تحقق هدفهای حفاظت اجتماعی اختصاص یافت.

سخنرانی نماینده یونیسف

برخی از مهمترین نکاتی که در این پنلها مطرح شد عبارت بودند از:

 • اگر برنامه های حمایت اجتماعی کودکان به خوبی و به صورت کافی، جامع و مستمر اجرا شود می تواند سرمایه اجتماعی را به گونه ای مضاعف در جامعه تقویت کند.
 • سیاستگذاری در حوزه حفاظت اجتماعی می تواند به ساختن جامعه ای سالم و قوی منجر شود.
 • مددکاران اجتماعی در اجرای سیاستهای اجتماعی از جمله در  بخش آموزش و سلامت نقش های کلیدی ایفا می کنند.
 • مددکاران اجتماعی لزوماً در بخش اجرا و در رده صف کار نمی کنند بلکه در آموزش، سیاستگذاری، ارزیابی و پژوهش به اندازه کافی به مددکاران اجتماعی نیاز هست که باید مددکاران اجتماعی خود را برای حضور در آنها آماده سازند.
 • جامعه بدون وجود یک چشم انداز که نقش مشارکتی و تشریک مساعی همه گروه های درگیر اجتماعی در آن دیده شود توانمند نخواهد شد.
 • سیاستگذاری اجتماعی در حوزه حفاظت اجتماعی بی تردید معطوف به تشکیل و تقویت سرمایه انسانی است.
 • رشد و توسعه ارتباطی دو جانبه با هم دارند و نمی توان از یکی به امید وجود دیگری غفلت کرد.
 • کاهش فقر کودک تنها در سایه توجه به برنامه ریزی برای فقر خانواده میسر می شود.
 • ما کودک فقیر نداریم بلکه کودک دارای خانواده فقیر داریم. چون همه کودکان دارای ظرفیتهای بالقوه اند که در صورت رفع موانع می توانند در آینده ثروت بزرگی برای خود و جامعه بیافرینند.
 • با تقویت شاخصهای توسعه پایدار است که می توان نظام اجتماعی توانمندی را ایجاد کرد.
 • تبعیض علیه کودکان انواع مختلفی دارد که در برنامه ریزی در جهت ایجاد نظام حفاظت اجتماعی پایدار باید به رفع همه انواع آن اهمیت دهیم.
 • فقر تنها منحصر به فقر پولی و مالی نیست و فقر آموزش حتی از آن هم مهمتر است.
 • کودکان در برنامه های مداخله در بحران از جمله بحرانهای طبیعی باید در اولویت قرار گیرند.
 • برای ایجاد سیستم پایدار حفاظت اجتماعی نیاز مبرمی به بازار کم نوسان، رشد اقتصادی ثابت و تقویت بازار کار وجود دارد.
 • دسترسی به شاخصهای عدالت اجتماعی در حقیقت بخشی از سیاست اجتماعی درون نظام رفاهی است.
 • کودکان امروز آینده جامعه اند و اگر آینده ای خوب می خواهیم باید برای کودکان امروز سرمایه گذاری مناسبی بکنیم.
 • تمرکز برنامه های حفاظت اجتماعی بر آموزش، کاهش فقر و سلامت است.

صبح روز دوم با سخنرانی یکی دیگر از معاونین وزیر آغاز شد و تقریبا در همه بخشهای این گردهمایی سه روزه شخص وزیر و یا یکی از معاونین حضور داشتند. پس از پنل اصلی که رئیس انجمن ارمنستان و نماینده سازمان بین اللملی کار در آن حضور داشتند، در سه سالن مختلف سخنرانی های تخصصی صورت گرفت. در سخنرانی ها و مقالاتی که در این بخشها انجام شد به موضوعات متنوعی اشاره شد که آمارهای توصیفی و تحلیلی کاهش فقر کودکان، آمارهایی عدالت اجتماعی و دسترسی کودکان به خدمات اجتماعی بر اساس جنسیت، سلامت و سن، پروژه های موفق حفاظت اجتماعی در کشورهای مختلف، نقد عملکرد سیاستهای حفاظت اجتماعی کودک در ارمنستان، توصیه های سیاستی در حوزه حفاظت اجتماعی کودکان فقیر، پروژه های بین المللی توانمندسازی کودکان دارای معلولیت و … مهمترین آنها بودند.

عصر روز دوم به بازدید از فیلدهای مددکاری اجتماعی اختصاص داشت. پنج مرکز با حوزه های کاری توانبخشی، کودکان، زنان، سالمندان، مرکز شبانه روزی کودکان در نظر گرفته شده بود که هر یک از حاضرین در کنفرانس حسب علاقه و تمایل خود یکی از مراکز را برای بازدید برگزیدند. نمایندگان انجمن مددکاران اجتماعی ایران، به همراه تنی چند از مهمانان بین المللی دیگر، از مرکز شبانه روزی  نگهداری کودکان بازدید کردند.

صبح روز سوم با پنل مددکاری اجتماعی آغاز شد.  رئیس سابق IFSW، عضو هیات رئیسه منطقه اروپای فدراسیون، نماینده فدراسیون در سازمان ملل، رئیس انجمن گرجستان و رئیس انجمن ارمنستان اعضای این پنل بودند. این پنل یکی از جذاب ترین پنلهای همایش برای مددکاران اجتماعی بود. در این جلسه پیرامون تخصصی شدن، حرفه ای شدن و صلاحیت سنجی در مددکاری اجتماعی سخنرانی های جالب توجهی صورت گرفت.

بخش انتهایی همایش با سخنرانی وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان اصلی سازمان های همکاری در همایش همراه بود و با قرائت بیانیه پایانی به پایان رسید.

از طرف انجمن مددکاران اجتماعی ایران، سید حسن موسوی چلک و مهدی سروی همپا، رئیس و عضو هیات مدیره انجمن در این همایش در دو بخش مجزا سخنرانی کردند که با موضوع قوانین و سیاستهای حوزه حمایتهای اجتماعی از کودکان در ایران و تجارب عملی حمایت اجتماعی از کودکان بوده است.

پس از سخنرانی نمایندگان ایرانی سوالات متعددی به ویژه در خصوص حمایتهایی که در بخش حضانت، حمایت های مالی، مداخله در بحران و نقش نسبتا پررنگ مددکاری اجتماعی در حمایت از کودکان از سوی حاضرین مطرح شد که پاسخ لازم داده شد.

جلسه در سفارت ایران در ارمنستان

تیم اعزامی انجمن همچنین در عصر روز سوم حضور خود در ایروان به سفارت ایران در این کشور رفتند و با آقای سبحانی قائم مقام سفیر ایران در ارمنستان دیدار و گفتگو کردند. قائم مقام سفیر در این جلسه ضمن تشکر و استقبال از حضور پررنگ تر کارشناسان و متخصصین حوزه اجتماعی و فرهنگی در این کشور آمادگی سازمان خود را برای حمایت از این اقدام اعلام نمود.

در این نشست که رئیس و معاون انجمن ارمنستان نیز حضور داشتند بر لزوم حمایت سفارت ایران از همکاری دوجانبه مددکاران اجتماعی ایرانی و ارمنستانی تأکید شد و مقرر شد تا گزارش سفر و پیشنهادات انجمن برای توسعه همکاری های مددکاران اجتماعی ایران با جامعه مددکاری اجتماعی ارمنستان در بخشهای دولتی، غیردولتی و خصوصی برای این سفارت ارسال گردد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا