گزارش جلسه کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان گیلان با معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان

در مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری جلسه هیأت مدیره کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان گیلان با معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان (خانم سهیلا اکبری) در محل دفتر معاونت اجتماعی و با حضور اعضاء هیأت مدیره کانون خانم احمدی لاکانی؛ خانم راد آج پیشه؛ خانم خالقی؛ آقای طلسچی یکتا و با همراهی آقای میری و خانم شیرزاد (از مدیران کلینیکهای تازه تأسیس در استان گیلان) و با حضور کارشناس مسئول دفتر خانواده و زنان بهزیستی استان (خانم مهری طاهری) و کارشناس دفتر خانواده و زنان (خانم عابدی) برگزار شد.

در این جلسه که بعنوان دیدار نوروزی اعضاء هیأت مدیره کانون با معاونت امور اجتماعی نیز تلقی می شده است، خانم احمدی (رئیس هیأت مدیره کانون) ضمن تبریک سال نو به معاونت اجتماعی و کارشناسان و همکاران، در ارتباط با موارد کلی از جمله آمار و اطلاعات تعداد کلینیک های فعال در سطح استان، عمده فعالیتهای تخصصی کلینیک های مددکاری اجتماعی استان در حوزه های مختلف اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی و سایر موارد توضیحاتی را ارائه دادند.

در ادامه خانم راد (از اعضاء هیأت مدیره) در ارتباط با مبحث اُفت مالی مراکز مددکاری اجتماعی استان بطور کلی و در خصوص ضرر و زیان های مالی مربوط به فعالیت در حوزه مشاوره های پیشگیری از طلاق توضیحاتی را عنوان نمودند.

جواد طلسچی (مدیرعامل کانون گیلان)، در ابتدا بطور کلی در خصوص اقدامات و عمده فعالیتهای کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور در راستای پیشبرد منافع مادی و معنوی کلینیک های مددکاری اجتماعی توضیحاتی را عنوان نمودند و در ادامه تأکید داشتند که با توجه به آخرین اخبار و اطلاعات اقدامات کانون کشور، بهتر است مبحث ثبت تغییرات کانون استان نهایی بشود تا امکان اجرای طرحها و برنامه ها همچون سالهای گذشته از طریق کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان میسر و اجرایی گردد.

خانم خالقی (از اعضاء هیأت مدیره کانون) به ابعاد مختلف طرح مدیریت مورد اعتیاد و وجه تشابه فرایند اجرای این طرح با طرح مدیریت مورد طلاق پرداختند و در ارتباط با افزایش هزینه های بیمه ای و بطور کل جاری کلینیک ها ابراز نگرانی نمودند و توضیحاتی را عنوان داشتند.

آقای میری (از مدیران کلینیک های مددکاری اجتماعی استان) ضمن تقدیر و تشکر از حمایت دفتر خانواده و زنان بهزیستی استان از کلینیک ایشان در سال نخست فعالیتشان، در خصوص عدم همخوانی میزان فعالیتهای مورد انتظار از کلینیک ایشان (در سطح شهرستان) با میزان درآمد حاصل از حجم وسیعی از فعالیتهای روزانه کلینیک تحت مدیریت ایشان مواردی را مطرح نمودند.

قابل به ذکر است خانم اکبری (معاونت امور اجتماعی بهزیستی گیلان) عنوان نمودند که در مقطع زمانی فعلی لازم است کلینیک های مددکاری اجتماعی طرح ها و فعالیتهای در دست اجرا در مراکزشان را با کیفیت هر چه بهتر و بیشتر ارائه بدهند تا موجب پررنگ شدن عنوان مددکاری اجتماعی و اقدامات صورت گرفته توسط مددکاران اجتماعیِ کلینیک های مددکاری گردند. ایشان اظهار داشتند در خصوص همراهی با مراکز مددکاری اجتماعی استان از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد و مباحث پیش آمده در ارتباط با عدم پرداخت پاداش های بازتوانی به کلینیکها یک مبحث کشوری می باشد و در کل کشور به کلینیک ها پرداخت نشده است و علل و عوامل مختلفی از جمله وضعیت بحرانی بودجه سازمان و نیز بحران سیل اخیر در تعدادی از استانها باعث این اتفاقات شده است.

در پایان خانم طاهری (کارشناس مسئول دفتر خانواده و زنان بهزیستی استان) در ارتباط با موارد مختلف همچون ضرورت نهایی شدن وضعیت تغییرات ثبتی کانون استان و اجرایی شدن طرح ها در سال جاری توسط کانون استان تأکید نمودند و عنوان داشتند در هفته های آتی طرح درجه بندی کلینیک های استان اجرایی خواهد شد و افزایش حق الزحمه های مقرر شده برای پرونده های زنان سرپرست خانوار، بعد از این مبحث درجه بندی، نهایی و از طریق نامه به ادارات بهزیستی شهرستانها مصوب و ابلاغ خواهد شد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا