گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان قزوین

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ طی جلسه مورخ ٩۶/١۰/٣ انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان قزوین در محل کلینیک مددکاری اجتماعی معین با حضور آقای علی آزمون (مدیرعامل کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور)، کارشناسان دفاتر توانمندسازی خانواده و زنان و نیز مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی استان و با همراهی هشت نفر از مدیران و موسسین کلینیکهای مددکاری استان برگزار گردید.
قابل به ذکر است طی این جلسه و انتخابات صورت گرفته خانم فریبا غیاثوند بعنوان رئیس هیأت مدیره، خانم مریم فشامی بعنوان مدیر عامل، خانم اشرف حقیقی بعنوان خزانه دار، آقای محسن محمدی بعنوان عضو اصلی و خانم مژگان قلی بیگی بعنوان بازرس کانون انتخاب شدند.

شایان ذکر است تشکیل کانون های استانی در برخی از استانهایی که از شرایط قانونی لازم برخوردار می باشند و تاکنون موفق به ایجاد آن نشده اند در دستور کار کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور قرار دارد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا