گزارش تحویل سال نو در کنار کودکان و خانواده های سرپلذهاب؛ به همت مددکاران اجتماعی

طیبه جعفرى، مسئول انجمن مددکاران اجتماعی خوزستان و عضو هیات مدیره کانون کلینیک هاى مددکارى اجتماعی کشور، سال نوى امسال را در سر پلذهاب و در کنار کودکان و خانواده هاى سرپلى آغاز کرد.

نماینده انجمن مددکاران اجتماعی خوزستان و عضو هیات مدیره کانون کلینیک هاى مددکارى اجتماعی کشور در کمپ نشاط با کمک مددکاران اجتماعى سرپلذهاب لحظه ى تحویل سال سفره زیباى هفت سین را در پارک نشاط براى خانواده ها چیدند.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ در این برنامه ضمن پذیرایی از خانواده ها، گروه هنری عمو صفا براى کودکان برنامه ى شاد و مفرحى را اجرا کردند.

پس از ان هدایاى نقدى و مردمى خوزستانیهاى عزیز تقدیم خانواده ها شد.

قابل به ذکر است متأسفانه به دلیل وضعیت آب و هوایی سرپلذهاب، روزها در کانکس ها بسیار گرم و غیر قابل تحمل و شبها بسیار سرد است. شرایط بهداشت منطقه با توجه به رسیدن گرما و بیماریها بسیار نگران کننده است. بنابراین خانواده ها نیاز مبرم به وسایل سرمایشى چون کولر و یخچال دارند.

در روزهاى اول زلزله پیشنهاد داده شد با توجه به مشکلات متعدد مردم چه در حوزه ى سلامت روان و چه در حوزه ى خدمات اجتماعى تیم هاى تخصصى مددکارى اجتماعى و روانشناسى بصورت مقیم در مناطق مستقر شوند اما متأسفانه جاى خالى این تیم ها و خدمات مددکارى اجتماعى در مناطق هنوز احساس می شود.

هر تیم روانشناسى و مددکارى اجتماعی بصورت موقت و یکى دو روزه در منطقه بودند و رفتند، البته گروههایی از مددکاران اجتماعى کرمانشاه بطور پیوسته در منطقه حاضر بوده اند، اما قطعاً یک یا دو گروه جوابگوى جمعیت آسیب دیده آنجا نیست.

منطقه بعد از گذشت چند ماه از زلزله بشدت نیاز به کار مددکارى جامعه اى دارد تا مردم را در مسیر توانمندسازى اجتماعى از طریق ظرفیت ها و پتانسیل هاى خودشان سوق دهد.
مردم این خطه از کشورمان به سخت کوشى شهره بودند زلزله نباید ابعاد انسانى، باورها و سنت هاى فرهنگى انها را تحت شعاع قرار دهد و از آنها مردمانى همیشه منتظر و در رکود بسازد …

از انجمن مددکاران اجتماعى و کانون کلینیک های مددکارى اجتماعى تقاضا میشود که بطور جد پیگیر راه اندازى کانکس هایی با عنوان ارائه خدمات مددکارى اجتماعى و روانشناسى بصورت مقیم و طولانى (گردشى) شوند.

گزارشی از طیبه جعفرى؛ مددکار اجتماعى؛ مورخ یکم فروردین سال ٩٧ “سرپلذهاب

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا