ارتباط کوچینگ با مددکاری اجتماعی چگونه است؟

صفر تا صد پاسخ به پرسش مهارت کوچینگ چیست، ارتباط کوچینگ با مددکاری اجتماعی و کاربرد های آن در حرفه مددکاری اجتماعی را بررسی نموده ایم.

معرفی مهارت کوچینگ

در پاسخ به پرسش کوچینگ چیست؟ می توان چنین بیان کرد که مهارت کوچینگ در واقع آموزش فردی و گروهی جهت غلبه بر مشکلات و افزایش بهره وری می باشد(۱). در فرآیند کوچینگ مربی (کوچ) از طریق مهارت های ارتباطی از قبیل: گوش دادن، پرسش، شفاف سازی و … به ارائه راهکارهای مختلف در راستای دستیابی به اهداف فردی و یا سازمانی می پردازد.

همچنین در ادامه پاسخ به پرسش کوچینگ چیست؟ می توان چنین گفت که در پاره ای از موارد کوچینگ می تواند به معنای رابطه ای غیر رسمی بین دو نفر باشد که تنها یکی از این افراد تجربه و تخصص بیشتری نسبت به دیگری دارد(۲).

پس از پاسخ به پرسش کوچینگ چیست؟ در ادامه به بررسی ارتباط کوچینگ با حرفه علمی و عملیاتی مددکاری اجتماعی و کاربردهای آن در این حرفه خواهیم پرداخت. پس تا پایان با ماه همراه باشید.

معرفی مهارت کوچینگ
معرفی مهارت کوچینگ

در این مورد می توان چنین گفت که مهارت کوچینگ می تواند در طول آموزش تکوینی مددکاران اجتماعی تاثیر گذار باشد. چرا که این مهارت به ایجاد انگیزه و پرورش تفکر انتقادی در مددکاران اجتماعی کمک می نماید(۳).

تحقیقات صورت گرفته در مورد ارتباط این دو مبحث نشان دهنده نتایج مثبتی در زمینه رشد و توسعه حرفه مددکاری اجتماعی می باشد(۳). در واقع رشد و توسعه مهارت کوچینگ فرصت های شغلی جدیدی را برای مددکاران اجتماعی فراهم می نماید. چرا که مهارت کوچینگ شباهت های بسیاری با حرفه مددکاری اجتماعی دارد.

به طور مثال مهارت کوچینگ نیز همانند حرفه مددکاری اجتماعی می تواند در ایجاد تغییرات شغلی، مالی، سبک زندگی، مهارت های شخصی و … راهگشا باشد.

همچنین از دیگر اشتراکات هر دو حرفه می توان به موارد زیر اشاره نمود(۴):

  • آموزش
  • راهنمایی و نظارت
  • تعهد به منشور اخلاقی
  • برقراری روابط مناسب با مراجعین
  • استانداردهایی برای عملکرد مناسب

ارتباط کوچینگ با مددکاری اجتماعی

از دیگر موارد ارتباط این دو مبحث، عدم قضاوت مراجعه کنندگان می باشد. این الگو در مددکاری اجتماعی و حرفه کوچینگ به صورت مشترک وجود دارد. در واقع کوچینگ با تمامی ارزش های موجود در حرفه مددکاری اجتماعی همانند احترام به کرامت و ارزش های فردی کاملا تطابق دارد. بنابراین می توان چنین بیان کرد که اصول اخلاقی این دو مبحث، ریشه در ارزش های مشترکی همچون ایجاد تغییرات پایدار برای مراجعه کنندگان دارد. (۴)

کاربردهای کوچینگ در مددکاری اجتماعی

از جمله کاربردهای کوچینگ در این حرفه می توان به استفاده از مهارت های ارتباطی و مهم کوچینگ در حرفه مددکاری اجتماعی اشاره نمود. بسیاری از مددکاران اجتماعی چنین اذعان می کنند که مهارت های ارتباطی کوچینگ همچون همدلی، گوش دادن به صورت فعال، چارچوب بندی مسائل، تامل و … می تواند در این حرفه موثر واقع گردد(۴). به طور کلی یافته ها حاکی از آن است که مهارت کوچینگ در تبدیل دانش به عمل و اجرای نوآوری های جدید برای سازمان های مددکاری اجتماعی و شاغلین می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.(۵) در واقع از طریق مهارت کوچینگ پیاده سازی و اجرای ایده های جدید برای مددکاران اجتماعی در حوزه های فردی و سازمانی فراهم می گردد(۳).

با توجه به نکات و موارد گفته شده می توان چنین نتیجه گیری نمود که به طور کلی متخصصین در هر دو حرفه با مراجعین به گونه ای کار می کنند که حس خود کار آمدی و توانایی افراد را در جهت بهبود شرایط زندگی افزایش بخشند(۴).

منابع:

  1. https://www.talentlyft.com
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Coaching
  3. https://hscboard.hscni.net
  4. https://www.socialworktoday.com
  5. https://www.basw.co.uk

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
کارگروه مددکاری اجتماعی ایرانیان
دکمه بازگشت به بالا