کتاب «فهم اجتماع» منتشر شد

2063847کتاب فهم اجتماع، نوشته «پیتر سامرویل»، توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شد.

 بحث منفعت در جامعه، طی سالهای اخیر بنا به دلایلی همچون نوسازی مدنی، شهروندی فعال و افزایش گوناگونی در جامعه بریتانیا بسیار پر رنگ تر از گذشته شده است.

این مساله با تاکید روزافزون دولت بر مفهوم اجتماع در راستای ایده های مربوط به «جامعه بزرگ» نیز به شدت تشدید شده است. فهم اجتماع نیز خود موضوعی است که فهمی دقیق از سیاست و تئوری را در ارتباط با اجتماع، در ذهن ما ایجاد می کند.

این کتاب با بررسی موضوعات مربوط به سیاست های دولت در بخش هایی چون توسعه اقتصادی، آموزش، سلامت، مسکن و امنیت اجتماعی، به بحث در مورد آن دسته موضوعات در این حیطه می پردازد که جزو مشکلات جوامع در مواجهه با ساختار قدرت به حساب می آیند. به عنوان مثال می توان به بحث در مورد همبستگی در میان اعضای جامعه، سرمایه اجتماعی و ظرفیت جامعه پذیری در این خصوص اشاره کرد.

«پیتر سامرویل»، نویسنده این کتاب، که در انتشارات دانشگاه شیکاگو به چاپ رسیده است،  فهم ما را از مفهوم اجتماع به چالش کشیده و نقاط قوت و ضعف آن را ارزیابی می کند. این کتاب، منبعی ارزنده برای دانشجویان سیاستگذاری اجتماعی، مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی به حساب می آید.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا