کتاب صورتی؛ نخستین گردایه نوشتاری از تجربه زیسته زنان دچار سرطان پستان

کتاب صورتی تجربه زیسته مبتلایان سرطان:  انتشارات پروچستا برگزار می‌کند:
کتاب صورتی؛ نخستین گردایه نوشتاری از تجربه زیسته زنان دچار سرطان پستان

سرطان پستان یکی از گسترده‌ترین سرطان‌ها در جمعیت زنان در جوامع امروزی است. میزان پایندگی مبتلایان به سرطان پستان، بسیار تحت تأثیر کیفیت زندگی آنان است.
انتشارات پروچستا از بانوانی که تجربه ابتلا به سرطان پستان را داشته‌اند، دعوت می‌کند تجربیات زیسته خود در این بیماری را برای دبیرخانه «کتاب صورتی» فرستاده تا پس از گردآوری، تدوین و منتشر نماید.

کتاب صورتی تجربه زیسته مبتلایان سرطان

روشن است بازگفت این تجربه برای همراهان، دوران بحرانی مواجهه با خبر ابتلا و پیمودن راه درمان تا بهبود را با آرامش و امیدواری توأم می‌نماید.

• دوستداران این پژوهش می‌توانند نوشتار خود را به دبیرخانه کتاب صورتی به نشانی اینترنتی:  Pink1Prochesta@gmail.com بفرستند.

دبیرخانه کتاب صورتی (پاسخگوی پرسش‌های شما): ۰۹۳۶۹۵۵۶۶۴۶

پشتیبانان پروژه:
* مجموعه رسانه‌های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان
* مؤسسه پرتو آرامش (لاهیجان)
* مجله اینترنتی مددکاران اجتماعی ایران
* خانه تاب‌آوری ایران

مستندات پوشش رسانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

تاب آوری و سرطان

تاب ­آوری به عنوان یک ساختار در بهبودی سرطان یک حوزه مورد مطالعه گسترده بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر امید و حمایت اجتماعی بر تاب­ آوری بیماران مبتلا به سرطان جهت مقابله با بیماری خود انجام شده است. این یک تحقیق کمّی است و داده­ها با استفاده از نظرسنجی ­های انجام شده توسط پژوهشگر جمع ­آوری شده است. شرکت­ کنندگان از ۱۱۵ بیمار مبتلا به سرطان تشکیل شده است. پرسشنامه پایه برای ارزیابی حمایت اجتماعی، امید و تاب ­آوری در بیمار مورد استفاده قرار گرفت. چندین آزمون آماری شامل تجزیه و تحلیل داده های غیر وزنی ANOVA “دو طرفه ، تحلیل فراوانی، آزمون همبستگی و رگرسیون انجام شد. همبستگی حاصل­ ضرب-گشتاور پیرسون نشان داد که هر سه متغیر با هم رابطه مثبت دارند. تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی ساده با در نظر گرفتن تاب­آوری به عنوان متغیر وابسته و امید و حمایت به عنوان متغیرهای مستقل انجام شد. نتایج نشان می­دهد که هر دو؛ امید و حمایت اجتماعی تاثیر مثبت و به لحاظ آماری معناداری بر روی تاب­ آوری بیماران سرطانی دارند (۰۵/۰

واژه های کلیدی: حمایت اجتماعی، سرطان، امید، تاب­آوری، بیماران مبتلا به سرطان.

جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

گردآوری و ترجمه: فاطمه محمدی؛ مددکار اجتماعی

انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا