کتابِ امسالِ وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان با محوریتهای موضوعیِ مختلف

05-9با توجه به نقشه راه وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان مبنی بر طراحی و اجرای کارزارهای رسانه ای مستقیم و غیرمستقیم در اشکال مختلف و با محوریتهای موضوعی خاص و متناسب با شرایط و موقعیتهای تشخیصی و همچنین، رسالت این سازمان مجازی در مسیر ثبت وقایع رسانه ایِ حوزه مددکاری اجتماعی ایران، محصول علمی- فرهنگی- اجتماعیِ امسال این وبسایت شامل چاپ و انتشار کتابی با محتوای مجموعه یادداشتها و مقالاتی است که در مقاطع زمانی مختلف (از پاییز سال ۹۴ تا شهریور ماه سال ۹۵)، در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران انتشار یافته اند و در حوزه های مختلفی از جمله: مجموعه مقالات و یادداشتهای مُدل های توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، اَنگ اجتماعی، ماه جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۱۶، مطالبه گری اجتماعی، حقوق شهروندی و نهایتاً جنبش رسانه ای سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران خواهند بود.

قابل به ذکر است تیم تخصصی وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان در حال چیدمان دقیق مقالات و یادداشتهای مربوطه هستند و به لطف و یاری پروردگار متعال، این مهم بزودی در سال جاری رقم خواهد خورد.

منبع : روابط عمومی وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا