رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی: کاهش جرم و جنایت در جامعه وابسته به رفع بیکاری

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی: کاهش جرم و جنایت در جامعه وابسته به رفع بیکاریرئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران می‌گوید: بین افزایش جرم، خشونت، فقر و بیکاری رابطه مستقیمی وجود دارد، در مرحله نخست باعث خشونت در خانواده شده و این خشونت به جامعه راه پیدا می‌کند و دوباره این گردونه تکرار شده و از جامعه به خانواده بر می‌گردد.

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران به نقل از ایمنا؛ مصطفی اقلیما معتقد است: خشونت ارثی نیست اما شرایط جامعه باعث می‌شود تا خشونت بر افراد تحمیل شود چرا که فرد معلول جامعه به عنوان عامل است و در نهایت ریشه تمام آسیب‌ها اجتماع است.

این جامعه شناس درباره راهکارهای موجود برای کاهش جرم و جنایت در جامعه به رفع بیکاری در جامعه اشاره می کند و ادامه می دهد: بسیاری از جوانان تحصیل کرده در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و تعداد زیادی از جوانان هستند که تا دکترا تحصیل‌کرده‌اند به‌ دنبال یافتن شغل مناسب اند و حل معضل بیکاری می‌تواند تا حد زیادی از آسیب‌های اجتماعی بکاهد. اگر چه در هیچ جای دنیا نتوانسته‌اند بیکاری را ریشه کن کنند اما میتوان با تمهیداتی معضل بیکاری را به حد معقول رساند و فاصله طبقاتی را در جامعه کم کرد.

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران عنوان می کند: مسائل اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با موضوعات اجتماعی دارد و از همین‌رو اگر در جامعه ای مسائل اقتصادی به عنوان معضلی برای مردم تبدیل شوند، بروز اختلالات اجتماعی نیز اجتناب‌ناپذیر است.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا