گزارش برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه “مددکاری اجتماعی عملیاتی و میدانی”

کارگاه آموزشی یک روزه مددکاری اجتماعی با عنوان “مددکاری اجتماعی عملیاتی و میدانی” با همکاری انجمن مددکاری اجتماعی استان هرمزگان و موسسه نیکوکاری رویش لبخند زندگی در تاریخ ۱۱/ ۷ /۹۷ در شهر بندرعباس برگزار گردید.

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ در این کارگاه تعداد سی نفر از مددکاران اجتماعی فعال در حوزه های مختلف شغلی از جمله بهزیستی، کلینیک های مددکاری اجتماعی، کمیته امداد، سازمان زندان ها، نیروی انتظامی، مراکز شبه خانواده، اورژانس اجتماعی، استانداری و … شهر بندرعباس و میناب شرکت نمودند.

قابل به ذکر است شهره طاعتی (مددکار اجتماعی و مدرس کارگاه آموزشی) در این کارگاه یک روزه به آموزش موارد زیر به صورت مشروح و با مشارکت اعضاء حاضر در کارگاه پرداختند:

جلسه با تعریف اصطلاحات مددکاری اجتماعی با مشارکت اعضا شروع شد و در ادامه با بیان نظریه های مددکاری اجتماعی پیش رفت. مطالب آموزشی با توضیحات مفصل با ارائه مثال های عینی با موضوعات مصاحبه اولیه، بازدید منزل، شرایط بازدید کننده و رعایت اصول و قوانین مددکاری اجتماعی در ایجاد رابطه حرفه ای در مددکاری و گزارش نویسی حرفه ای و انواع آن، ارتباط مناسب و نقش های مددکار اجتماعی در مواجهه با مددجو و موقعیت خود و مددجو ادامه پیدا کرد.
شایان ذکر است تمامی اعضا با مشارکت فعال خود کارگاه پرباری را رقم زدند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا