کارگاه شاخص های سلامت اجتماعی و مداخلات موثر، ویژه کارشناسان اورژانس اجتماعی استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ در این کارگاه یک روزه که به همت معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه (دفتر امور آسیبها) و همکاری کلینیک مددکاری اجتماعی یارا برگزار گردید، با حضور معاونت امور اجتماعی، روسای ادارات بهزیستی شهرستانها، کارشناس مسئولان و کارشناسان اورژانس اجتماعی همراه بوده است.
شایان ذکر است در این کارگاه، شاخص های سلامت احتماعی و شیوه های مداخلات تخصصی در این حوزه به شکل عملی و با تدریس دکتر بستان و دکتر دارابی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا