باشگاه تاب آوری، کارگاه تخصصی تاب آوری در گیلان

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

کارگاه تخصصی تاب آوری در گیلان: همزمان با ماه جهانی مددکاری اجتماعی با شعار پایداری اجتماعی و محیطی، امروز بعد از ظهر بیستم اسفند ماه، در مرکز مشاوره رها کارگاه تاب آوری با موضوع تاب آوری (منابع و موانع) برگزار گردید. محتوای ارائه شده در این کارگاه آموزشی با تأکید بر چرخه تاب آوری، نقش هیجانات مثبت، اهمیت برنامه های مهارت آموز و حمایت های اجتماعی بوده است.

در این نشست تخصصی بر امداد و حمایتهای اجتماعی برای توسعه تاب آوری تأکید شد.

کارگاه تخصصی تاب آوری در گیلان

قابل به ذکر است در این نشست تخصصی معاونت اجتماعی سازمان توسعه تاب آوری شاخص بسیاری خوبی برای سنجش برنامه های مداخلاتی و پیشگیرانه است.

علاوه بر برخورداری از سرمایه های اجتماعی و سلامت زیست محیطی، بر سلامت و سرمایه معنوی بعنوان رُکن اساسیِ پایداری اجتماعی تأکید کرد که هر چقدر سرمایه های معنوی یک جامعه بیشتر باشد آن جامعه از تاب آوری بالاتر و پایداری بهتری برخوردار است.

کلید واژه طلایی و ستون اصلی پایداری اجتماعی معنویت است و جامعه معنادار و معنامند می تواند در مقابل هر آسیبی پایداری نشان بدهد.

 

در مورد تاب آوری بیشتر بدانید:

برای تعریف تاب آوری چه در مفهوم و چه در عملیات بایستی به دوستون اصلی «وجود چالش و تنش» و «نتیجه خوب» تکیه زد به عبارت ساده تر این دو موضوع در هر تعریفی از تاب آوری ضرورتاً بایستی وجود داشته باشد.

هر تعریفی از تاب آوری بدون وجود یکی از این دو مولفه جامعیت لازم را نخواهد داشت.

علاوه بر دو مفهوم ضروری ” شرایط پرتنش” و ” نتیجه خوب ” در راه رسیدن به تعریفی از تاب آوری به سه بعد زمانی ، آینده ، حال و گذشته نیز بایستی توجه صورت گیرد.

آنجا که تاب آوری نقش مقابله ای دارد توان تاب آوری در زمان حال ایفای نقش میکند و آن هنگام که از بروز صدمه و آسیب پیشگیری میکند بهرمند ازقدرت موثردر آینده یا اینده نگری تاب آوری هستیم . و هنگامی که از اثر بخشی تاب آوری برای بازیابی و باز توانی پس از آسیب و صدمات و یا تروما استفاده میکنیم در واقع از تاب آوری گذشته نگر بهره جسته ایم .

در این معنا تاب آوری محدود به پیشگیری، مقابله و بازیابی و احیاء پس از ضربه نیست.

تا به اینجا به دو مولفه ( شرایط پرتنش ، نتیجه خوب) و سه وجه زمانی ( حال ، آینده و گذشته ) اشاره شد اکنون با ترسیم مربعی که اضلاع چهارگانه آن عبارتند از :
تاب آوریکار ساخت و ارایه تعریف تاب آوری را به انتها نزدیکتر میکنیم.

فرد، خانواده، جامعه، اقلیم، سامانه و سازمان تاب آور بایستی بتواند بر چالش ها غلبه کند از موانع عبور کند و صدمات احتمالی را بازسازی ، ترمیم و بازیابی کند و به اهداف خویش دست پیدا کند که بصورت خلاصه عبارتست از صرف انرژی در جهت بهبود اوضاع.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
باشگاه تاب آوری Resilience Club
دکمه بازگشت به بالا