کارگاه آموزشی گروههای همیار و کارشناسان مجری طرح به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد

کارگاه آموزشی گروههای همیار و کارشناسان مجری طرح به مناسبت هفته بهزیستی در استان کرمانشاه به همت معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی استان و کلینیک مددکاری اجتماعی یارا برگزار گردید.

قابل به ذکر است در این کارگاه یک روزه که با حضور معاونت امور اجتماعی و کارشناس مسئول دفتر خانواده و زنان بهزیستی استان کرمانشاه برگزار گردید، مباحث مهارتهای ارتباطی، بازاریابی و فروش، مهارت تشکیل گروه و ابعاد سلامت زنان خانوار به صورت عملی و کارگروهی توسط اساتید مطرح گردید.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا