گزارش کارگاه آموزشی مدیریت استرس برای کارکنان و پرسنل مدیران مجتمع فنی کشتی سازی شهید تمجیدی بندرانزلی

گزارش کارگاه آموزشی مدیریت استرس برای کارکنان و پرسنل مدیران مجتمع فنی کشتی سازی شهید تمجیدی بندرانزلیدر مورخ ۲۷ آذرماه ۹۷؛ کارگاه آموزشی با موضوع [مدیریت استرس در محیط کار] برای کارکنان و پرسنل مدیران مجتمع فنی کشتی سازی شهید تمجیدی شهرستان بندرانزلی برگزار گردید.

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ این کارگاه آموزشی متمرکز بر هدف ارتقاء سطح آگاهی و بینش کارکنان مجتمع مذکور نسبت به استرس شغلی، با محتوای آشنایی با اشکال مختلف استرس، استرسورهای محیطهای شغلی نظامی و نیز صنعتی بوده است و در ادامه کارکاه به تفصیل و به شکل عملیاتی به راهکارهای مهارتی مقابله با استرس های شغلی متناسب با عوامل و منابع مختلف تولید استرس در محیط های کاری پرداخته شد.

مدرس این کارگاه آموزشی جواد طلسچی یکتا (مدیریت مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان) بوده اند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا