کارگاه آموزشی مداخله در بحران با تأکید بر خشونتهای خانگی، ویژه کارشناس اورژانس اجتماعی و مدیران شهرستان های استان کرمانشاه

کارگاه آموزشی مداخله در بحران با تأکید بر خشونتهای خانگی، ویژه کارشناس اورژانس و مدیران شهرستان های استان کرمانشاه برگزار شد.
قابل به ذکر است محورهای آموزشی این کارگاه یک روزه که به همت معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه (دفتر آسیبهای اجتماعی) و با همکاری کلینیک مددکاری اجتماعی یارا برگزار گردید در ابعاد مختلف تکنیکهای مداخله در بحران، شیوه های مواجهه با کیس های بحران و خشونت خانگی بوده که به صورت عملی توسط مدرسین دوره دکتر یوسفی و دکتر دارابی ارائه شده است.
شایان ذکر است کارگاه با حضور معاونت امور اجتماعی، کارشناس مسئول آسیبهای اجتماعی، مدیران شهرستان و کارشناسان مربوطه همراه بوده است.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا