کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده توسط کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان اصفهان برگزار شد

کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده (بر اساس استخراج و تحلیل الگوها و کدهای رفتاری) به همت کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان اصفهان در مورخ ۲۴ و ۲۵ مهرماه ۹۸ برگزار شد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران: خانواده بعنوان یکی از مهمترین نهادهای اولیه محسوب می شود که وظایف و کارکردهای مختلف بعهده دارد. تولید مثل، اجتماعی شدن، تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی شدن و از همه مهمتر مکان آرامش و آسایش برای زوجین و فرزندان آنها بشمار می رود. علیرغم این مهم امروزه خانواده ها در جامعه مُدرن و شهری دستخوش دگرگوینهای زیادی شده اند و بعبارتی مشکلاتی نظیر تعارضات زناشویی، روابط فرا زناشویی، طلاق، شکاف نسلی، هرز منابع و کاهش انسجام و سرمایه اجتماعی و نهایتاً میتوان گفت که سلامت اجتماعی خانواده دچار آسیب شده است. لذا جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی، روحی- روانی و اقتصادیِ بعدی برای خانواده ها و افراد و گروه ها ضروری است که خانواده ها آموزشها و مشاوره های اساسی چگونگی برقراری رابطه با دیگران را بینند و رفتارهای هوشمندانه و خودآگاهانه را جهت بهبود روابط بین فردی و آرامش و رشد و توسعه انتخاب نمایند.

در این راستا کلینیک های مددکاری اجتماعی نقش اساسی دارند و به همین منظور، کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان اصفهان جهت توانمندسازی متخصصان حوزه خانواده، مددکاران اجتماعی، مشاوران و روانشناسان شاغل در کلینیکهای مددکاری (با هدف توانمندسازی شاغلین در کلینیکهای مددکاری اجتماعی و به روز شدن آنها در جهت خدمت رسانی به جامعه هدف) و همچنین دانشجویان، در مورخ ۲۴ و ۲۵ مهرماه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان “تحکیم بنیان خانواده بر اساس استخراج و تحلیل کدها و الگوهای رفتاری ویژهء مداخلات تخصصی مددکاران اجتماعی، روانشناسان و مشاوران حوزه خانواده نمود. قابل به ذکر است در این دوره سعی گردید که شرکت کنندگان با الگوها و کدهای رفتاری و شخصیت های متعدد آشنا گردند و بر اساس استخراج و تحلیل و ارزیابی دقیق کدها و الگوهای رفتاری زوجین بتوانند تشخیص، مداخله، مشاوره و نهایتاً درمانهای اثربخشی ارائه نمایند.

مدرس این دوره آموزشی دکتر سیداحمد رحیمی (مسئول کلینیک مددکاری اجتماعی شهروند کرج و مدرس کشوری و نایب رئیس کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور) بوده است.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا