کارگاه آموزشی تاب آوری دانشجویان برگزار شد

گزارش برگزاری کارگاه یک روزه آموزش تاب آوری دانشجویان در شهر قائم شهر

کارگاه آموزشی تاب آوری دانشجویان برای دانشجویان دانشگاههای قائم شهر استان مازندران برگزار شد.
آموزش تاب آوری دانشجویان برگزار شد
آموزش تاب آوری دانشجویان برگزار شد

کارگاه آموزشی تاب آوری دانشجویان برگزار شد

بدینوسیله به اطلاع می رساند دوره آموزش تخصصی یک روزه تاب آوری دانشجویان با تدریس دکتر جواد طلسچی یکتا «مدیر و موسس رسانه تاب آوری اجتماعی ایران» برای دانشجویان قائم شهر برگزار شد.

قابل به ذکر است محوریت آموزش صورت گرفته پیرامون: ۱- مفاهیم اساسی تاب آوری، ۲- مولفه های مهم تاب آوری، ۳- طرحواره های تاب آور، ۴- ماهیت مبحث تاب در دانشجویان، ۵- چگونگی ارتقاء تاب آوری در محیط های دانشگاهی و دانشجویی، ۶- راهکارهای اساسی نهادینه سازی مولفه های تاب آوری در دانشجویان، ۷- طراحی نقشه راه تاب آوری در دانشگاهها بوده است که با تدریس دکتر جواد طلسچی یکتا (مدرس کشوری تاب آوری، کوچینگ و مددکاری اجتماعی) صورت پذیرفته است.

<strong>منبع: کارگروه آموزش تاب آوری ایرانیان</strong>

منبع: کارگروه آموزش تاب آوری ایرانیان

رسانه تاب آوری اجتماعی ایران
آموزش تاب آوری دانشجویان
کارگاه آموزش تاب آوری دانشجویان برای دانشجویان قائم شهری برگزار شد
کارگاه آموزش تاب آوری دانشجویان برای دانشجویان قائم شهری برگزار شد

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا