چطور یک مربی (کوچ – coach) حرفه ای باشیم؟ | قسمت سوم از سلسله مطالب کوچینگ و مددکاری اجتماعی

چطور یک مربی (کوچ – coach) حرفه ای باشیم؟ | قسمت سوم از سلسله مطالب کوچینگ و مددکاری اجتماعیشما نمی توانید همه چیز را به یک انسان آموزش دهید. شما فقط می توانید به وی کمک کنید آن را در درون خویش کشف کند.

گالیلوئه گالیله

برای حرفه ی شدن باید مانند حرفه ها عمل کرد. برای تبدیل شدن به موثرترین مربی ممکن، روی پرورش مهارتهای زیر تا حد استادی کار کنید:

  • گوش دادن فعالانه
  • پرسیدن سوالات درست
  • دفاع از عقایدتان
  • دادن بازخورد بعنوان مربی
  • دریافت بازخورد بعنوان مربی
  • ایجاد توافق
  • گوش دادن فعالانه

گوش دادن واقعی یا گوش دادن فعال یکی از مهارتهای مهم است برای مدیرانی که می خواهند مربیگری کنند ضرورتی انکارناپذیر است. یک مربی باید قادر باشد فعال گوش کند. گوش دادن فعال یعنی گوش دادن برای یک مقصود خاص و بیشتر و فراتر از عمل دریافت صوت است.

در واقع دریافت و تفسیر محرک های شنیداری و ایجاد معنی از آنها می شود.

گوش دادن فعال روش خوبی برای ایجاد تغییر در افراد است. کسی که به خوبی و بطور فعال گوش می دهد بلوغ هیجانی پیدا می کند به تجربه دیگران توجه کند، مقاومت و سرسختی کمتری از خود نشان می دهد و دمکرات تر است.

شنوایی فعال باعث درک مکالمه و تعاملی که با دیگری داریم، می شود. استفاده از این مهارت کمک می کند تا از تضاد و برخوردهای  بسیاری احتراز کنیم.

  • پرسیدن سوالات درست

در تمام فیلم های جیمزباند، فیلم با یک انفجار، یک رویداد سریع شروعی می شود که همان ابتدا آدرالین خون را بالا می برد در مربی گری هم باید از طفره رفتن و مقدمه چینی پرهیز کنیم، قصه ی هزار و یک شب نگوییم که حوصله سر بر باشد سوالات را شفاف و واضح و بی مقدمه بپرسیم.

سوالات در مورد اتفاقات، آدم ها و اقدماتی است که در روند رشد فرد تأثیر دارند.

چی؟ کجا؟ چه وقت؟ کی؟ چگونه؟ و چرا؟

پرسش های معمولی با این کلمات پرسشی شروع می شوند و پرسش های باز شگفت انگیز با کلمه پرسشی و “دیگر چه؟”

که باعث می شود اطلاعات بیشتر به دست بیاوریم ،بیشتر بشنویم و بیشتر درک کنیم.

سوالات درست روند جلسه مربی و مراجع را تعیین می کند و حتی در بقا و و دوام ان تأثیر دارد.

متن کامل این مطلب را از اینجا دریافت نمایید

زهره مهدوی (مددکار اجتماعی)
عضو دپارتمان کوچینگ نوجوانان روشنای راه و دانش آموخته پیشرفته واقعیت درمانی و تئوری انتخاب

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا