چرا مُراجع بعد از یک جلسه مشاوره فردی، نزد مددکار اجتماعی باز نمی گردد؟!

مشاوره فردیهر مشاوری، هر روانشناسی، هر مددکار اجتماعی و هر روانپزشکی رفتن و دیگر نیامدن مراجع را تجربه کرده است. در طول ماه و سال تعدادی از این عدم مراجعه ها طبیعی است و ارتباطی به درمانگر یا مشاور ندارد. اما بخش زیادی از عدم مراجعه مجدد، مربوط به مشکلاتی است که به متخصصین فوق الذکر باز می گردد.
این علل کدامین اند؟!
– کم سوادی مددکار اجتماعی یا مشاور
حل مشکلات و درمان مراجع نیازمند ابزاری است که سواد علمی و تسلط بر رویکردهای علمی در حوزه انسانی یکی از مهمترین ابزارهای کمک به مراجعین است. کم سوادی مددکار و یا مشاور راه کمک را مسدود کرده و مراجع را متوجه ناتوانی مددکار نموده و لذا از برگشت دوباره به اتاق مشاوره خودداری خواهد نمود.
– بی تجربگی مددکار اجتماعی یا مشاور
تجربه حرفه ای در کار با مراجع هم به مددکار اعتماد به نفس می دهد و هم به شکل گیری طرحواره های حل مشکل کمک می نماید. این امر سبب تسریع روند کمک گشته و مراجع احساس امنیت و اعتماد می کند. چه بسا شاهد بوده ایم که مراجع قبل از ورود به اتاق مشاوره سن مددکار را جویا می شود و سن بالا را شاخص تجربه فرض نموده و سپس مشاوره را می پذیرد. بی تجربگی مددکار اجتماعی بوضوح خود را نشان داده و روند جلسه را به عمه تراپی تبدیل می کند و طبیعی است که مراجع برای عمه تراپی پولی پرداخت نمی کند.
– بی مسئولیتی مددکار و یا مشاور
مددکار اجتماعی و یا مشاوری که در اتاق جلسه بدون احساس مسئولیت و صرفاً ماشین وار به دنبال مشاوره و پر کردن ساعت مشاوره است، قطعاً مراجع را پس می زند. همدلی و درگیر شدن غیر ماشینی در مشکل مراجع، باعث اعتماد و صمیمیت می گردد.
– رفتارهای غیر محترمانه مددکار و یا مشاور
هر رفتاری، هر کلامی و هر احساسی که رنگ و بوی اهانت به مراجع را داشته باشد، عاملی است برای قطع ارتباط.
– صمیمیت بیش از حد
نشان دادن صمیمیت زیاد در جلسه اول مراجع را دچار ترس و نگرانی کرده و برگشت او را به شک و تردید می اندازد.
– زیاد صحبت کردن مددکار و یا مشاور
مراجع بیشتر می خواهد حرف بزند و ما را بیشتر بعنوان شنونده می خواهد. بهم زدن این قاعده حس بدی را در مراجع بوجود می آورد و او رانده می شود.
– نصیحت کردن
مشاوره را تبدیل به حمله و دفاع کردن با ابزار نصیحت، دافعه را موجب می گردد. قضاوت های منفی مددکار به قطع رابطه کمک زیادی می کند!
– جبهه گیری مددکار اجتماعی و یا مشاور
این جبهه گیری می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد : گاه جبهه تشکیل دادن با همسر یا یکی از اعضای خانواده مراجع، گاه جبهه گیری عقیدتی یا سیاسی یا فکری یا قومی. همه اینها شکافی است بین مراجع با مددکار اجتماعی
– …
احمد جبارزاده | مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا