نگاهی کوتاه بر چالش های شاغلان حرفه های یاورانه در جامعه امروز ایران

نویسنده یادداشت: راضیه محمدی؛ مددکار اجتماعی

چالشهای شاغلان حرفه های یاورانه: مشکلات اقتصادی اجتماعی روز افزون و پیامدهای پیچیده‌اش، مددکاران اجتماعی و روانشناسان را هم مثل بقیه اقشار درگیر کرده، به ویژه که جز گروه درآمدی بالا هم محسوب نمی‌شوند. اما تصورات قالبی، آنها را ابرانسان‌هایی قادر به پیشگیری از آسیبها و حل تمام مشکلات خود و اعضای خانواده می‌شناساند بدون اینکه امکانات لازم جهت خروج از بحران و رفع موانع برای‌شان فراهم باشد. در چنین شرایطی افراد برای پنهان ماندن وضعیت خود، اقدام برای حل مشکل را به تأخیر می‌اندازند. ترسیم چنین جایگاه ایده آلی، تأثیر ابراز همدلی و مورد درک واقع شدن از سوی مددکاران اجتماعی یا روانشناسان را بر مراجعان‌شان کاسته و موجب ناامیدی از تغییر می‌شود.

چالشهای شاغلان حرفه های یاورانه

در زمان مواجه با بحران، فشار توقعات نادرست عمومی، مولد شرمی خاص و مضاعف بر این قشر، همچنین مانع ابرازگری مورد اشاره برنه براون، مددکار اجتماعی شرم پژوه، به عنوان عامل افزایش تاب آوری و تغییرات جمعی می‌شود. شرم باعث ایجاد سردرگمی و مورد داوری قرار گرفتن و به تبع آن بی قدرتی می‌شود.

آگاهی از روش های روان درمانی و منابع حمایتی، همچنین کسب مهارت، موجب مصونیت شاغلان حرفه‌های یاورانه نمی‌شود. متبحرترین مددکاران و روانشناسان هم کنترلی بر تمام ریشه های مشکل مانند وراثت، مسائل کلان اقتصادی اجتماعی یا حتی امتیازات خانوادگی، طبقاتی، جنسیتی و… خود ندارند. مددکار اجتماعی یا روانشناسی را تصور کنید که طلاق گرفته یا مبتلا به بیماری روان شده، موقعیت دشوارتری را فرض کنید که برادرش دچار اعتیاد شده یا همسرش خشونتگر است و نیاز به سکونت در خانه امن داشته باشد، در همان موسسه ای که شاغل بوده یا قرار است استخدام شود. چنین موقعیت‌هایی دشوارتر و پیچیده‌تر بودن وضعیت و تحت تأثیر قرار گرفتن ابعاد حرفه ای و اقتصادی این قشر را نشان می‌دهد. با توجه به سطح نسبتا بالای استیگما و ماهیت مراجع محور حرفه این قشر، توجه به این مسئله ضروری است.

فراهم کردن امنیت اقتصادی شغلی، همچنین افزایش دسترسی به خدمات اجتماعی و سلامت روان برای مددکار‌ان اجتماعی و روانشناسان درگیر بحران، تلاش برای تغییر باورهای نادرست اجتماعی و ترویج آموزش روش‌های درست همدلی توسط سازمان نظام و انجمن‌های مددکاری اجتماعی و روانشناسی از جمله اقدامات موثر است. بدون حمایت این نهادها، حل مشکلات این گروه اجتماعی امکان پذیر نیست.


ترجمه انگلیسی این مطلب در سایت انگلیسی مددکاری اجتماعی ایرانیان 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا