پنجمین کتاب سال مددکاران اجتماعی ایرانیان

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

پنجمین کتاب سال پایگاه اینترنتی مددکاری اجتماعی ایرانیان؛ تاب آوری در ابعاد مختلف خواهد بود.

پنجمین کتاب سال مددکاران اجتماعی ایرانیان: بر اساس دستور کار وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان مبنی بر گردآوری مطالب اختصاصی پایگاه در قالب مجموعه یادداشتها و مقالات بعنوان کتاب سال، طبق روال عملکرد هر ساله ی این پایگاه اینترنتی (با یکسال تاخیر)، تاب آوری در حوزه های مختلف (انتشاریافته در خبرگزاری سلامت نیوز و مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران) از بهمن ماه سال ۹۹ تا پایان شهریورماه سال جاری خواهد بود.

بزودی جزییات جدیدی از کتاب سال پایگاه اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران اطلاع رسانی می گردد.

تاب‌آوری چیست؟

برای اینکه معنی لغوی تاب‌آوری را به درستی شرح دهیم، می‌توانیم از کلمات مترادف آن شروع کنیم. به عنوان مثال کشی را در نظر بگیرید، میزان مقاومت این کش در برابر نیرویی که به آن وارد می‌شود، به قدرت ارتجاعی آن (Elastic) بستگی دارد. اما ارتجاعی بودن به هیچ‌وجه به معنای بهبود یافتن و بدست‌آوردن نیروی اولیه نیست. علاوه بر این، می‌توانیم از واژه انعطاف (Flexibility) به عنوان یکی دیگر از کلمات مترادف با تاب‌آوردن نام ببریم. در حالی که این واژه به هر چیزی که قابلیت خم شدن داشته باشد، اطلاق می‌شود و می‌تواند خصوصیت‌های ارتجاع بودن و یا مقاومت را نداشته باشد.

تاب‌آوری (Resilience) که اولین بار توسط روانشناسی به نام امی ورنر استفاده شد، در واقع توانایی مواجه شدن با رویدادها و بحران‌ها، قبول و یا تحمل آنها و برگشت سریع به مرحله‌ای قبل از این حوادث است. در واقع این به معنای بی‌حس بودن در مقابل حوادث نیست بلکه مهارتی است که در طی زمان بدست می‌آید و در بین افراد مختلف متفاوت است. به عنوان مثال افرادی که از ویژگی‌های درونی مثل خودباوری و ارتباط اجتماعی قوی و خصوصیت‌های بیرونی و محیطی مثل حمایت اجتماعی و منابع در دسترس برخوردار هستند، مسلما توانایی بیشتری در مقایسه با افراد دیگر خواهند داشت.

• پنجمین کتاب سال مددکاران اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا