پرهیز از ادامه رنج های بی مورد در مشاوره

پرهیز از ادامه رنج های بی مورد در مشاوره!

سلام آقای…

” امشب از خدا خواستم که برای شما و خانوادتون بهترین هارو رقم بزنه
شما توی سخت ترین و تاریک ترین قسمت های زندگی من همراه بودید در عین حال که نگران مابقی مسیر هم هستید و صرفاً برای آروم کردن شرایط با من همدردی نکردید.
بار سنگینی رو از روی بند بند وجودم برداشتید.
با تمام وجودم ازتون ممنونم.”

یادداشت بالا و یادداشت های از این گونه را خیلی از همکارانی که مشاوره می دهند، گاه دریافت می کنند.

یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین تبعات مشاوره، متوقف کردن رنج های بیمورد است! رنج های بیمورد از جنس دردهایی است که مراجع سال هاست که بعلت احساس گناه های تولید شده به وسیله خود یا دیگری، آموزه های نادرست، سبک تربیتی ناکارا، سیستم آموزشی معیوب و گاه فریبکارانه، تفکرات و قضاوت های غلط به خودآزاری خود می‌پردازد! بی آنکه مستحق این رنج و درد باشد.

در فرآیند مشاوره، مشاور با اصلاح شناختی، تنظیم هیجانات، دادن جسارت نوع دیگر نگریستن به پدیده ها، حمایت عاطفی و دادن اعتماد به نفس موجب افزایش حرمت ذات مراجع شده و با یادآوری انسان و اشتباه، تناسب اشتباه با مجازات و پرهیز از بزرگ نمایی خطا و خود تخریبی غیرمنصفانه او را در رسیدن به ساحل آرامش و فرار بیهوده از سایه‌های موهوم خود ساخته یا دیگر ساخته از گناه، همراهی می کند.

جبارزاده
مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا