پرسشنامه افکارسنجی در مورد بیماری کرونا؛ کاری از انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

پرسشنامه افکارسنجی در مورد بیماری کرونا؛ کاری از انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایرانطی روزهای اخیر مردم ایران نگرانی های زیادی را به دلیل شناسایی موارد مثبت کرونا تجربه کرده اند.

انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران پرسشنامه ای را طراحی کرده است که میزان آگاهی و نگرانی های مردم را بررسی می نماید تا بر اساس آن پیشنهادها و برنامه هایی برای کاهش نگرانی ها ارائه شود.

با تکمیل این پرسشنامه و ارسال آن به دوستان و آشنایان گامی بلند در جهت تدوین برنامه حمایت روانی و اجتماعی عموم مردم در رابطه با این بیماری خواهید برداشت.

لازم به ذکر است به دلیل رعایت اصل رازداری و گمنامی، ورود نام و نام خانوادگی افراد الزامی نمی باشد، در نتیجه خواهشمندست هر شخص فقط یک بار نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نماید.

جهت تکمیل این پرسشنامه به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://swi.ir/coronavirus

پرسشنامه افکارسنجی در مورد بیماری کرونا؛ کاری از انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا