سازمان تاب آور چه ویژگی های دارد؟

ویژگی های یک سازمان تاب آور: یک سازمان تاب آور با داشتن مهارت در حفظ و بقای خود در برابر بحران ها و همچنین بازیابی بعد از شکست می تواند همواره در مسیر پیشرفت قرار بگیرد.

هر چه یک سازمان توانایی بیشتری در خصوص رویارویی با بحران داشته باشد، قطعا با قدرت زیادتری رقبای خود را از میدان خارج می کند. چرا که سازمان تاب آور به واسطه تحمل و تاب آوری مدیران در مواقع حساس می تواند به نحوه صحیح پاسخگو باشد. این موضوع کلید اصلی مقاومت و رشد است. تاب آوری در مدیریت پروژه از جمله ویژگی های مهم یک مدیر تاب آور می باشد.

سازمان تاب آور دقیقا چیست؟

تاب آوری به معنای طاقت آوردن، مقاومت کردن و انعطاف پذیری می باشد. حال یک سازمان تاب آور ارگانی است که از خود انعطاف پذیری نشان می دهد. این انعطاف به واسطه تصمیم گیری درست در برابر چالش ها به وجود می آید. این سازمان همچنین با عمل خود می تواند در برابر چالش ها مقاومت کند.

وفق دادن با تغییرات پیش آمده ویژگی مهمی است که یک مدیر تاب آور به خوبی آن را می داند. در ادامه ۸ مورد مهم از ویژگی های یک سازمان تاب آور را شرح داده ایم.

۸ ویژگی اصلی یک سازمان تاب آور

 • انعطاف پذیری سازمان برای تصمیم گیری در برابر مشکلات
 • داشتن برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت
 • پیش بینی حوادث آینده و برنامه ریزی برای جبران خسارات
 • داشتن منابع و ساختار لازم جهت تاب آوری سازمانها
 • ایجاد تعادل میان نیاز های یک ارگان
 • افزایش همکاری های یک سازمان با مراجع دیگر
 • پرورش نیروهایی تاب آور و انعطاف پذیر
 • به وجود آوردن اعتماد میان رهبران سازمان و کارکنان

ویژگی های سازمان تاب آور

چه چیزی مانع ارتقا سطح تاب آوری یک سازمان می شود؟

تاب آوری سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان سازمان نیز بسیار مهم می باشد. چرا که ممکن است با موانعی رو به رو شود. از این رو در ادامه برخی از آن ها را بیان کرده ایم.

 • نداشتن آگاهی کافی در خصوص شناخت حوادث و پیامد های آن
 • عدم اطلاع مدیران از نقاط حساس و آسیب پذیر سازمان تاب آور
 • نداشتن آگاهی در خصوص منابع و بودجه قابل استفاده در هنگام مواجه با بحران
 • نبود افراد ماهر و با تجربه به هنگام تصمیم گیری سریع در شرایط حساس

همان گونه که گفته شد، تاب آوری در سازمانها مهارتی است که باعث افزایش ظرفیت یک ارگان می گردد. البته این موضوع به رشد و دوباره سرپا ایستادن کمک می کند.

بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مختلفی وجود دارند که با تاب آوری صحیح به بقا سازمان کمک می نمایند.

نویسنده: جواد طلسچی یکتا؛ مددکار اجتماعی و دکتری مدیریت کوچینگ

منابع:

https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/topics/strategy/characteristics-resilient-organizations.html
https://www.resorgs.org.nz/about-resorgs/what-is-organisational-resilience/

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا