ویدئوهای آموزشی درباره تاب آوری زنان

ویدئوهای آموزشی درباره تاب آوری زنان و چگونگی ارتقاء تاب آوری در زنان

ویدئوهای آموزشی درباره تاب آوری زنان و چگونگی ارتقاء تاب آوری در زنان به همت سرکار خانم زهره مهدوی، از طرف خانه تاب آوری ایرانیان «به مدیریت دکتر جواد طلسچی یکتا» منتشر می گردد.

ویدئوهای آموزشی درباره تاب آوری زنان

تاب‌آوری زنان به توانایی زنان برای سازگاری، بازگشت به عقب و شکوفایی در مواجهه با ناملایمات، چالش‌ها و شکست‌ها اشاره دارد. این یک مفهوم چند بعدی است که جنبه های روانی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی بهزیستی را در بر می گیرد. تاب آوری زنان تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ویژگی های فردی، حمایت اجتماعی، تحصیلات و سطح استرس قرار دارد.

ویدئوهای آموزشی زیر، اولین ویدئوهای آموزشی درباره تاب آوری زنان و چگونگی ارتقاء تاب آوری در زنان می باشد که به همت سرکار خانم زهره مهدوی، از طرف خانه تاب آوری ایرانیان به مدیریت دکتر جواد طلسچی یکتا می باشند منتشر شده است.

کاری از خانه تاب آوری ایرانیان
ویدئوهای آموزشی تاب آوری زنان
رسانه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا