وبگاه پشتیبان رسانه تاب آوری اجتماعی ایران ایجاد شد

صفحه اختصاصی رسانه تاب آوری Resilience Media در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی راه اندازی و فعال شد

وبگاه پشتیبان رسانه تاب آوری اجتماعی ایران ایجاد شد: این رسانه با هدف حفاظت از اطلاعات تخصصی و نیز انعکاس فعالیت های مهم این رسانه در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران ایجاد و فعال گردیده است.

وبگاه پشتیبان رسانه تاب آوری اجتماعی ایران ایجاد شد

با توجه به اهمیت حفظ و حراست اطلاعات علمی و پژوهشی رسانه های تخصصی، ضمن وجود پایگاههای اختصاصی در شبکه های مختلف اجتماعی، صفحه ای اختصاصی در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران تحت عنوان رسانه تاب آوری، پشتیبان رسانه ایِ رسانه تاب آوری اجتماعی ایران شد.

وبگاه پشتیبان رسانه تاب آوری اجتماعی ایران
وبگاه پشتیبان رسانه تاب آوری اجتماعی ایران

شایان ذکر است از این پس کلیه اخبار و اطلاعات تخصصی تولید محتوای رسانه تاب آوری اجتماعی ایران در این وبگاه منتشر می شود.

وبگاه پشتیبان رسانه تاب آوری اجتماعی ایران ایجاد شد

وبگاه پشتیبان رسانه تاب آوری اجتماعی ایجاد شد
صفحه اختصاصی رسانه تاب آوری Resilience Media
وبسایت مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا