هووی مجازی …

” هووی مجازی ”
زهراامینی راستابی

خیلی آرام و بی سروصدا وارد زندگی یک زوج شد. اوایل قصد نفوذ در رابطه ی زوجین را نداشت ! از یک پیام ساده و رسمی شروع شد . اما در یک چشم بر هم زدن ، ” هووی مجازی ” شد !
” هووی مجازی ” در ابتدا به دنبال افزایش ارتباط نبود ، اما رفته رفته و بدون آنکه متوجه شود ، آنقدر تحت تاثیر فضای مجازی حاکم قرار گرفت که “هوو ” شد ، آن هم ” مجازی” .
” هووهای مجازی ” نمی دانند که احساس ، لذت ، آرامش و زمانی را که یک زوج باید به همدیگر اختصاص دهند را به خود اختصاص داده اند !
نمی دانند که شکاف روابط زوجی را رقم زده اند !
نمی دانند و درک نمی کنند جمله ی ” همسرم دایم سرش در گوشی است و به من توجهی نمی کند ” یعنی چه ؟!
نمی دانند گرمی روابط زوجی را به سردی گراییدن یعنی چه ؟!
نمی دانند کمرنگ کردن عشق و قطع کردن پیوند عاطفی زوجی دلگرم یعنی چه ؟!
نمی دانند آتش بی وفایی عاطفی زوجی را روشن کردن یعنی چه ؟!
نمی دانند حتی مجازی” هوو” شده اند و این یعنی زیر پاگذاشتن مرزها ……‌یعنی خیانت……

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا