هم اندیشی استاد سام آرام و آقای جبارزاده در خصوص نظریه ضربآهنگ طلاق

جلسه هم اندیشی با حضور دکتر سام آرام و آقای جبارزاده در خصوص بررسی نظریه ضربآهنگ طلاق بصورت گریز فکری زن و شوهر از میدان فکری یکدیگر، در محل دفتر کار استاد سام آرام در دانشکده علامه طباطبایی برگزار گردید.

در این جلسه آقای جبارزاده به ارائه نظریه مذکور پرداختند. جناب دکتر سام آرام نیز بعد از استماع ایده به نکات زیر اشاره نمودند:

*** این نظریه در داخل و خارج ارائه نشده وبرای اولین بار مطرح شده است.

*** این نظر مبتنی بر تجربیات عملی بوده و عملیاتی است. بدین معنی که در کار با طلاق در ابعاد مختلف آن می توان از آن عملا استفاده کرد.

قابل به ذکر است آقای دکتر سام آرام معتقدند که این دیدگاه، نظریات مربوط به طلاق را از حیطه آسمانی به محدوده زمینی کشانده است.

در ادامه جلسه نظر این استاد برجسته حوزه مددکاری اجتماعی ایران بر این بوده است که با هماهنگی با مدیر گروه محترم رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، این ایده به کرسی نظریه پردازی دانشگاه علامه ارجاع شود. شایان ذکر است این کرسی متشکل از اساتید داور داخلی و نماینده یونسکو خواهد بود که در آن جلسه نظریه بررسی و در صورت تایید از اعتبار علمی و بالایی برخوردار می شود.

در پایان راهنماییهای مورد نیاز علمی از سوی دکتر سام آرام جهت بررسی های تکمیلی نطریه ارائه گردید و همچنین ایشان پیشنهاد دادند که این نظریه در همایش روز مددکار که در تاریخ ۱۶ اردیبهشت برگزار خواهد شد ارائه گردد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا