همایش ناگوار؛ با محوریت تاب آوری + ثبت نام آنلاین

همایش ناگوار؛ با محوریت تاب آوری + ثبت نام آنلاینبنیاد موفقیت در نظر دارد با هدف آشنایی و آموزش آحاد مختلف جامعه در مواجهه با انواع حوادث و اتفاقات، همایشی را تحت عنوان “ناگوار؛ با محوریت تاب آوری برگزار نماید.

قابل به ذکر است این همایش با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می گردد و سخنرانان این همایش دکتر احمد حلت، دکتر احمد خاکی و دکتر محمدرضا مقدسی خواهند بود.

این همایش با هدف ارتقاء دانش و تعمیق بینش شهروندان، بصورت رایگان و عام المنفعه، در روز پنجشنبه مورخ سوم بهمن ماه در سالن خانه اندیشمندان علوم انسانی ساعت ۱۶/۰۰ الی ۱۹/۰۰ برگزار خواهد شد. پوشش رسانه ای این همایش نیز توسط مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان صورت خواهد پذیرفت.

ثبت نام آنلاین در همایش ناگوار

مستندات پوشش رسانه ای
مستندات پوشش رسانه ای

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا