گزارش تصویری از برگزاری همایش مددکاری اجتماعی و مدارای اجتماعی در بهزیستی استان فارس

همایش مددکاری استان فارس با شعار انجمن مددکاران اجتماعی ایران مبنی بر “مددکاری اجتماعی و مدارای اجتماعی”، روز شنبه مورخ ۹۶/۲/۲ در محل بهزیستی استان فارس برگزار گردید.

همایش مددکاری استان فارس

قابل به ذکر است این همایش با حضور آقای دکتر سید حسن موسوی چلک (ریاست انجمن مددکاران اجتماعی ایران) همراه بوده است.

تصاویر این همایش جهت اطلاع مخاطبین حوزه مددکاری اجتماعی ایران نمایه می گردد.

گزارش تصویری از برگزاری همایش مددکاری اجتماعی و مدارای اجتماعی در بهزیستی استان فارس
لوگوی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

در مورد انجمن مددکاران اجتماعی ایران بیشتر بدانید:

اساسنامه انجمن مددکاران اجتماعی ایران

فصل اول- کلیات و اهداف
ماده ۱

نام:انجمن مددکاران اجتماعی ایران : انجمنی است  (صنفی- علمی یا صنفی- تخصصی) غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصارا انجمن نامیده می شود.
تبصره: متخصص مددکاری اجتماعی: در این اساسنامه به آن دسته متخصص اطلاق می شود که در رشته خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی یا حداقل مدرک فوق دیپلم از طرف مراجع رسمی کشور به عنوان متخصص مورد تایید قرار گرفته اند.

ماده۲
محل انجمن مددکاران اجتماعی

مرکز اصلی ( دبیرخانه موقت) این انجمن در شهر تهران – خیابان شریعتی – سه راه پاسداران – خیابان کتابی – دانشکده علوم اجتماعی واقع است و در صورت لزوم می تواندبا تصویب کمسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها در سایر شهرهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.
تبصره: در صورت تغییر محل استقرار دبیرخانه موقت انجمن، مراتب به اطلاع وزارت کشور خواهد رسید.

ماده ۳
تابعیت انجمن

تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن التزام  خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۴
اهداف انجمن

الف- مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات مختلف  حرفه ای مددکاران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی و ارائه  نظرات ، پیشنهادات و طرح های لازم به مقامات و مسولین ذیربط به منظور پیگیری این مسائل و تامین رفاه و حمایت های صنفی اعضا.

ب- تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل اجتماعی و بهره گیری از یافته های علمی و عملی خدمات مددکاری اجتماعی به منطور کمک به ارتقاء علمی و حرفه ای مددکاران اجتماعی ایران.

ج- کمک به ترویج و توسعه جنبه های مختلف آموزش عملی و نظری مددکاران و خدمات اجتماعی به منظور تقویت کیفی و علمی رشته مددکاری اجتماعی و راهنمایی و تشویق علاقمندان و داوطلبان به حرفه مددکاری.

د- ایجاد ارتباط و همکاری علمی و فرهنگی با مجامع حرفه ای و علمی داخل و خارج از کشور از طریق برگزاری و شرکت در کنفرانس ها، سمینارها، سخنرانی ها، چاپ و انتشار کتب، مقالات و مجلات و نظایر آن.

ه- همکاری با نهادها و سازمان های مختلف دولتی و عام المنفعه جهت پیشبرد امور مربوط به مددکاری اجتماعی .

و- ارائه پیشنهادات به موسسات دولتی و خصوصی نهادهای انقلاب اسلامی، اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به سرمایه گذاری در جهت توسعه خدمات اجتماعی و بهره برداری مناسب از خدمات مددکاران اجتماعی.

ز- برگزاری همایش سالانه به مناسبت زاد روز حضرت علی (ع) و روز مددکار اجتماعی.

ماده ۵

طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی به وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.

فصل دوم – شرایط و نحوه عضویت و انواع آن

ماده۶

هر متخصص در رشته مددکاری اجتماعی که دارای شرایط زیر باشد می تواند با تصویب هیئت مدیره به عضویت انجمن درآید.

۱- داشتن مدرک تخصص مورد تایید مراجع رسمی کشور (فقط اعضای پیوسته)
۲- پذیرفتن مفاد اساسنامه
۳- محروم نبودن از حقوق اجتماعی
۴- داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی

ماده ۷
انجمن دارای سه نوع عضو خواهد بود:

۱- اعضای پیوسته که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند و اعضای اصلی محسوب می شوند.
۲- اعضای افتخاری از بین دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.
۳- اعضا وابسته: فارغ التحصیلان سایر رشته های علوم انسانی که در پست های مددکاری ایفای نقش می کند.
تبصره: اعضای افتخاری غیر ایرانی باید هم راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشند و یا حداقل همسو با اهداف استکبار جهانی نبوده و به تایید کمیسیون ماده ده رسیده باشند.

تبصره: اعضای وابسته و افتخاری حق رای و حق عضویت در هیئت مدیره را ندارند.

فصل سوم- ارکان انجمن

ارکان انجمن عبارتند از:
۱- مجمع عمومی
۲- هیئت مدیره
۳- بازرس یا بازرسان

الف – مجمع عمومی
ماده ۹

مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

ماده ۱۰

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در ضمیمه سالی یکبار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه نصف بعلاوه یک نفر اعضا پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی، رای موافق اکثریت اعضا حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسید، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا یک سوم کل اعضا پیوسته تشکیل شود.

ماده۱۱
وظایف مجمع عمومی عادی:

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
۳- تعیین خط مشی کل انجمن
۴- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره
۵- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن

ماده ۱۲

مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات اعلام در روزنامه های رسمی، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.
۱- با درخواست هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان)
۲- با درخواست یک سوم از اعضا انجمن
تبصره: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید.
تبصره ۲: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
تبصره ۳: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ۱۳

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
۲- بررسی و تصویب انحلال انجمن
۳- عزل هیئت مدیره
تبصره: عزل هیئت مدیره باید با اطلاع وزارت کشور در دستور کار انجمن قرار گیرد.

ماده ۱۴

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.
تبصره: اعضای هیئت رئیسه باید با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.
ب- هیئت مدیره

ماده۱۵

انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از هفت نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.
تبصره ۱: شعبات انجمن در مراکز استان ها توسط هیئتی مرکب از دونفر که از سوی اعضای شعبه انتخاب و با تصویب هیئت مدیره مرکزی انتصاب می شوند اداره خواهد شد و اعضای این هیئت ها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود، حد نصاب تاسیس شعبه ۱۰ نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.
تبصره ۲- جلسات هیئت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.
تبصره ۳- اعضا هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را آیین نامه مشخص می نماید.
تبصره۴- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی  یا ۵ جلسه متناوب در سال در حکم استعفا عضو غایب خواهد بود.
تبصره ۵- در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضا ی هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره ۶- هیئت مدیره علاوه بر جلسات که به طور مرتب و حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۱۶

مجمع عمومی، هیئت مدیره را برای مدت ۳ سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود، انتخاب هیئت مدیره جدید را برگزار نماید و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید.

ماده ۱۷

هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد. حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب های انجمن، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب در یکی از بانک ها، انجام تشریفات قانونی تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان، قطع و وصل دعاوی از طریق سازش، در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل.
به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد به نام انجمن دهد.
تبصره ۱- جز در مورد موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه و اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع انجمن دارا می باشد.
تبصره ۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس، خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
تبصره ۳- هیئت مدیره می تواند از بین خود با خارج از یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید.
مدیر عامل و حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد نماینده موسسه منصوب شده و از طرف موسسه حق امضا دارد.
تبصره۴- اگر مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.
تبصره ۵- هیئت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی انجمن را تشکیل دهد.
تبصره ۶- آیین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تایید وزارت کشور قابل اجرا نخواهد بود.

ج) بازرسان
ماده ۱۸

مجمع عمومی عادی ۱ نفر را به عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلا مانع است.

ماده ۱۹
وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
۲- مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد انجمن برای اطلاع  مجمع عمومی.
۳- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه مجمع عمومی.

ماده ۲۰

کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هرزمان بدون قید و شرط به وسیله هیئت مدیره انجمن باید جهت بررسی در دسترس بازرس (یا بازرسان) قرار گیرد.

فصل چهارم- بودجه و مواد متفرقه

ماده ۲۱

بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضا تامین می شود.

ماده ۲۲

درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هرسال مالی جهت بررسی به کمسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد.
تبصره۱- کلیه دفاتر مالی انجمن در مواقع مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- سال مالی انجمن منطبق به سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه ختم می شود.
تبصره ۳- کلیه وجوه مازاد بر هزینه های انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزدیکی از یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

ماده۲۳

کلیه مدارک رسمی انجمن، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود. مکاتبات رسمی انجمن به امضا رئیس هیئت مدیره و مهر انجمن خواهد بود.
تبصره: مصوبات و صورت جلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضا ذیربط خواهد رسید.

ماده ۲۴

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و اعضای هیئت مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب کمسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها باشد.
تبصره: محل انجمن و اقامتگاه اعضا هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۵

انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.
تبصره: هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئولیت قانونی دارند.

ماده۲۶

انتشار هرگونه نشریه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

ماده ۲۷

با توجه به اینکه ماهیتا غیرتجاری می باشد نمی تواند اعمال تجاری و اعتباری انجام دهد.

ماده۲۸

انحلال انجمن: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود تحت نظارت کمسیون ماده ده پس از ادا دیون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز اموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به کمسیون ماده ده قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال دارد.

ماده۲۹

این اساسنامه مشتمل بر ۴ فصل و ۲۹ ماده و ۲۹ تبصره در اولین نشست اعضا مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۷۱ به تصویب رسید.

فایل PDF اساسنامه انجمن مددکاران اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا