اخبار همایش مجازی بین المللی آموزش و مداخلات مددکاری اجتماعی در دوره همه گیری کووید ۱۹

ایراد سخنرانی مددکاران اجتماعی، پژوهشگران و سخنرانان سایر کشورها

همایش بین المللی مددکاری اجتماعی: مددکاران اجتماعی و پژوهشگران سایر کشورها برای ایراد سخنرانی در همایش اعلام آمادگی کردند.

طبق اعلام رئیس همایش، به منظور افزایش هرچه بیشتر تعامل با مجامع بین المللی و آگاهی از آنچه در دوره همه گیری کرونا در جهان اتفاق افتاد، از پژوهشگران دانشگاه های جهان دعوت به همکاری شده است.

همایش بین المللی مددکاری اجتماعی

دکتر غنچه راهب، رئیس همایش گفت: تاکنون پژوهشگرانی از کشورهای استرالیا، سوئد، تایلند و آمریکا جهت ایراد سخنرانی در خصوص محورهای اصلی همایش اعلام همکاری کرده اند. با تکمیل لیست سخنرانان، برنامه اصلی همایش طی روزهای آتی در سایت بارگذاری خواهد شد.

Lectures by social workers, researchers and speakers from other countries

Social workers and researchers from other countries announced their readiness to speak at the conference

According to the announcement of congress president, Researchers from various universities have been invited to attend the conference in order to increase cooperation and interaction with the international community and to raise awareness of what has happened during the Corona pandemic.

Dr Ghoncheh Raheb, congress president, said: So far, researchers from Australia, Sweden, Thailand and the United States have collaborated to speak on the main topics of the conference. With the completion of the list of presenters, the main program of the conference will be uploaded on the site in the coming days.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

تصمیم گیری در خصوص پنل های اصلی همایش

در جلسه کمیته علمی همایش درخصوص محورها و پنل های اصلی تصمیم گیری شد.

در آخرین جلسه تشکیل شده کمیته علمی همایش مجازی بین المللی آموزش و مداخلات مددکاری اجتماعی در دوره همه گیری کووید ۱۹، پس از بحث و بررسی که توسط اعضا انجام شد، محورها و پنل های همایش مشخص شدند.

بدین ترتیب چالش ها و فرصت های آموزش مجازی در دوره همه گیری کرونا، مداخلات مددکاری اجتماعی در حیطه خشونت خانگی و حیطه کودک در این کنفرانس مورد توجه قرار خواهند گرفت. همچنین باتوجه به تاثیر مهم کرونا و استراتژی های مواجهه با آن بر سلامت روان عمومی پنل مداخلات مددکاری اجتماعی در حیطه سلامت روان در دوره همه گیری بیماری کرونا در برنامه همایش گنجانده شده است. بخشی از همایش نیز به مرور مهم ترین درس آموخته های مددکاری اجتماعی در دوره همه گیری اختصاص خواهد داشت.

همایش بین المللی “آموزش و مداخلات مددکاری اجتماعی در دوره همه گیری COVID-19” در ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه به منظور به اشتراک گذاشتن تجربیات مددکاران اجتماعی در دوره همه گیری به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

Decision on the main panels of the conference

At the meeting of the scientific committee of the conference, decisions were made on the main topics and panels.

At the last meeting of the Scientific Committee of the International Virtual Conference on Education and Social Work Interventions during the COVID-19 pandemic, after discussion by members, the conference panels were determined.

Thus, the challenges and opportunities of e-learning during the Corona pandemic, social work interventions in the field of domestic violence and children will be considered in this conference. Also, due to the important impact of corona and coping strategies on general mental health, a panel of social work intervention in the field of mental health during the Covid 19 virus pandemic has been included in the conference program.

Part of the conference will be dedicated to reviewing the most important lessons learned in social work during the pandemic.

The international conference “Social Work Education and Interventions at the time of COVID-19 Pandemic” will be held virtually to share the experiences of social workers in the pandemic period on September 11 and 12.

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

نحوه ثبت نام در همایش اعلام شد

از علاقه مندان دعوت می شود جهت شرکت در همایش مجازی بین المللی آموزش و مداخلات مددکاری اجتماعی در دوره همه گیری کووید۱۹ که ۲۰  شهریور ماه برگزار می شود، می توانند از طریق سایت همایش به آدرس https://swei.uswr.ac.ir  اقدام نمایند.

با ورود به صفحه اصلی سایت همایش، کافی است از قسمت شرکت در همایش با وارد کردن اطلاعات خود نام نویسی را انجام دهید. توجه داشته باشید ارائه ایمیل جهت دریافت گواهی نامه همایش ضرورت دارد.

How to register for the conference was announced

Those interested in participating in the International Virtual Conference on Education and Social Work Interventions during the COVID-19 pandemic can register through the conference website (https://swei.uswr.ac.ir).

By entering the main page of the conference site, all you have to do is register from the participation section of the conference by entering your information.

Email is required to receive the conference certificate.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا