نیازهای مددکاری اجتماعی در دادسراهای عمومی

این یادداشت، بر اساس تجارب عینی و واقعی به نیازهای مددکاری اجتماعی در دادسراهای عمومی پرداخته شده است

در این یادداشت کوتاه به نیازهای مددکاری اجتماعی در دادسراهای عمومی پرداخته می شود. امید است مورد توجه مخاطبین این رسانه واقع گردد.
نیازهای مددکاری اجتماعی در دادسراهای عمومی
مددکاری اجتماعی Social Work

نیازهای مددکاری اجتماعی در دادسراهای عمومی

دادسراهای عمومی در سطح استان و کشور در زمینه رسیدگی به پرونده های محجورین، سالمندان، و کودکان بی‌سرپرست نیاز مبرم به خدمات مددکاری اجتماعی در ابعاد مختلف دارند که می‌توانند با بهره گیری از دانش مددکاران اجتماعی در بخش های غیردولتی، بسیاری از مسائل و مشکلات را مرتفع نموده و با صرفه جویی در اتلاف وقت مراجعین (بامدنظر قراردادن کثرت پرونده ها در شعبات)، انجام امور مربوط به متقاضیان را تسهیل و تسریع نمایند.

قابل به ذکر است با توجه به اینکه در خصوص تشکیل پرونده اولیه، ضرورت دارد مددکار اجتماعی با تجربه، با دریافت درخواست اولیه و ارجاع دادیار پرونده (پس از بازدید منزل) از ابعاد مختلف خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و … گزارش مشروحی تهیه نماید. به عنوان مثال در صورت نیاز با فرزندان سالمند در ابعاد مختلف به مذاکره پرداخته و با ارائه گزارشی جامع، کامل و مشروح به دادیار و یا قاضی شعبه سرپرستی، در تصمیم گیری ایشان کمک شایانی نماید. نیازهای مددکاری اجتماعی در دادسراهای عمومی

نیاز است که علاوه بر تشکیل پرونده اولیه و اعلام صدور حجر از طریق پزشکی قانونی، گزارش مشروح مددکاری تهیه گردیده که از ضروریات تشکیل پرونده حجر می‌باشد و اغلب دادگاهها در زمینه مددکاری اجتماعی با خلاء جدی مواجه می باشند. زیرا سالمندی که از نظر پزشکی قانونی محجور شناخته شده و نیاز به قیم و نماینده رسمی دارد و درصورت نیاز به بستری در یکی از مراکز سالمندان دولتی و یا خصوصی، نیازمند همراهی و همکاری یک نفر مددکار اجتماعی می باشد تا با همراهی وی، دسترسی به امکانات رفاهی و  استفاده از منابع دولتی و غیردولتی تسهیل شود و نیز در روند بستری سالمند در آسایشگاه‌ها کمکشان نمایند.

بر اساس تجارب کاری نویسنده این یادداشت کوتاه، ضرورت حضور یک مددکار اجتماعی در شرایط فوق الذکر ملموس و محسوس  می‌باشد که امید است با توجه به نیاز مبرم به بهره گیری از خدمات مددکاران اجتماعی، این مهم تحقق یابد.

هاله پتکی؛ مددکار اجتماعی

نیازهای مددکاری اجتماعی در دادسراهای عمومی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا