نمودار | مروری بر نرخ خودکشی در جهان

بدینوسیله نمودار هایی مختلف از آمار های تفکیکی خودکشی در سطح جهان، جهت مطالعه کاربران این پایگاه اینترنتی نمایه می گردد.

خودکشی خودکشی 2

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا