نقش تاب آوری در عبور از بلایای طبیعی

نقش تاب آوری در عبور از بلایای طبیعی و کاهش آسیب ها بسیار مهم است. آموزش فراگیر و فرهنگ سازی برای ارتقای تاب آوری موثر هستند.

 نکاتی درباره نقش تاب آوری در عبور از بلایای طبیعی

نقش تاب آوری در عبور از بلایای طبیعی مبحث فراگیر و گسترده ای است. هر بلای طبیعی، تدابیر و راهکارهایی برای پیشگیری و جلوگیری دارد. آموزش های سراسری برای تمامی اقشار، راه حل مناسبی برای به حداقل رساندن آسیب ها می باشد. بلایای طبیعی علاوه بر آسیب زدن به بافت شهری، می تواند روحیه افراد را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد.

تاب آوری در بلایای طبیعی به عنوان یک سرمایه اجتماعی محسوب می شود. هر جامعه ای که بیشتر دارای این سرمایه باشد، آسیب های کمتری خواهد داشت. میزان اعتماد در جامعه، توافق و نظم در اجتماع می تواند باعث ارتقاء تاب آوری آسیب دیدگان در بلایا شود. کمک رسانی های گروهی، موثرتر از امدادرسانی های شخصی هستند.

تاثیر تاب آوری و بلایای طبیعی بر انسان و جامعه

تاب آوری و بلایای طبیعی تاثیرات بسیاری روی انسان دارند. جامعه و انسان تاب آور در مواجهه با بلایای طبیعی، راه حل هایی دارند. این راه حل ها منجر به کاهش پیدا کردن آسیب ها می شود. انسان تاب آور با وقوع هر مصیبت طبیعی از جمله سیل و زلزله ظرفیت های خود را تبدیل به روند مثبت می کند. با سازماندهی عملکرد خود، تلاش می کند تا در یک سطح بهتری زندگی کند.

نقش تاب آوری در عبور از بلایای طبیعی

نقش تاب آوری در عبور از بلایای طبیعی به حدی موثر است که انسان می تواند، حقایق ناشی از وقوع بلایای طبیعی را راحت تر بپذیرد. سپس اقدام به ترمیم صدمات روحی و روانی خود نماید. جامعه هم از آسیب های این بلایا، دچار بحران می شود. چنانچه ساختمان ها ضد زلزله ساخته شوند و یا سدسازی انجام شود، آسیب های ناشی از حوادث غیرمترقبه تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کنند.

راهکارهای افزایش تاب آوری در حوادث غیر مترقبه

نقش تاب آوری در عبور از بلایای طبیعی به حدی است که می تواند آثار مخرب بلایا را به حداقل برساند. فرهنگ سازی و آموزش فراگیر برای کودکان و بزرگسالان، از دیگر راهکارها، برای افزایش تاب آوری می باشند. بهترین راه عبور از بحران، این است که با خوش فکری کردن، آموزش های لازم برای تاب آوری در بلایای طبیعی را از دوران کودکی آموخت. آموزش حین بحران، خیلی کارآیی نخواهد داشت.

مطالب مرتبط

نقش تاب آوری در عبور از بلایای طبیعی آنقدر مهم است که انسان وادار شده، به فکر راهکار باشد. در تاب آوری، هدف اصلی افزایش و بهبود عملکرد انسان و جامعه در روبرو شدن با بلایا است. برنامه ریزی اصولی، ارزیابی ایمن بودن ساختمان ها، راه حل هایی برای ارتقای تاب آوری هستند. آماده بودن مسئولین و مردم، اختصاص منابع پولی برای مناطق بیشتر در معرض، تدابیر موثر افزایش تاب آوری برای عبور قهرمانانه از بلایای طبیعی می باشند.

تاب آوری و بلایای طبیعی
تاب آوری و بلایای طبیعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
کارگروه باشگاه تاب آوری ایرانیان
دکمه بازگشت به بالا