نظریه ها به مثابه کار ابزار مفهومی مددکاری اجتماعی

دکتر فاطمه جعفریچرا مددکاری اجتماعی مورد نیاز است؟ نیاز به مددکاری اجتماعی چیست؟ مددکار اجتماعی چگونه فعالیت می‌کند؟ مددکاراجتماعی قصد دارد چه کمکی کند؟ تعریف مددکاری اجتماعی معمولاً به این سوالات پاسخ می دهد. پاسخ به این سوالها نیازمند آن است که بدانیم چرا مردم رنج می برند؟ مسئولیت ما نسبت به موجودات انسانی چیست؟ ما چگونه دانشی در رابطه با مشکلات انسانها بدست می آ وریم؟ چه چیزی باعث می شود ما مشکلات اجتماعی را در روش ویژه درک کنیم؟ چرا ما روشهای ویژه ی حل مشکل را به اشتراک می گذاریم؟ مددکار اجتماعی نیاز دارد به این سوالات پاسخ دهد قبل از اینکه بخواهد به بررسی مسائل بپردازد. نظریه ها و دیدگاههای مددکاری اجتماعی ممکن است برخی پاسخها را به این سوالات فراهم کنند.

نظریه ها به ما کمک می کنند که به مردم کمک کنیم که: فهم از خودشان یا موقعیتشان را افزایش دهند، قادر به تصمیم گیری شوند، قادر به حمایت از تصمیمشان شوند، با موقعیتی که نمی توانند تغییر دهند سازگار شوند، قادر به بررسی گزینه های مختلف و انتخاب یک گزینه شوند، توانایی دسترسی به اطلاعات و منابع را برای تصمیم گیری بدست آورند، تفکر مثبت برای ایجاد تغییر را بدست آورند، توانایی یادگیری و دسترسی به مهارتها برای بهبود شرایط فردی و جمعی را بدست آورند، افزایش تصور مثبت از خود و غلبه بر برچسب را بدست آ ورند و ….

از دیدگاه cottrell نظریه مجموعه ای از عقاید است که به ما کمک می کند توضیح دهیم چرا رویدادی در روش ویژه روی می دهد؟ نتایج احتمالی رویداد را به کمک نظریه می توانیم پیش بینی کنیم. او عنوان می کند که نظریه ها بر اساس شواهد و دلایل هستند اما هنوز به طور قاطع و ثابت اثبات نشده اند.

اندیشمند دیگرBecket عنوان می کند نظریه مجموعه آرا و اصولی است که برای راهنمایی در عمل استفاده می شود و راه برای چالش آن باز است.

ما با انواع نظریه های خلاق و منطقی روبرو هستیم، نظریه هایی که به مددکاران اجتماعی که در حوزه های مختلف کار می کنند کمک می نماید مسائل پیش رو را درست تر تبیین کنند و چرایی آن را درک کنند، فهم درست تر و عمیق تری به روابط پیدا کنند، بر حسب درک روابط نتایج احتمالی را پیش بینی کنند.

زمانی که با مسائل مختلفی چون خیانت زناشویی، فرار کودکان، مشکلات رفتاری نوجوانان، تعارضهای خانوادگی، بیماری های مزمن و… کار می کنیم نظریه ها مهمترین ابزار مفهومی هستند که به ما در درک مسأله کمک می کنند و ابزارهای دیگر ما چون مشاهده، مصاحبه و… را فرهیخته می سازند. کار ابزارهای مددکاری اجتماعی بدون نظریه ها تا حد مهمی تنزل خواهد کرد.

در نوشتارهای بعدی به طبقه بندی های اصلی نظریه ها و انواع آن خواهیم پرداخت.

 

پی نوشت: در این یادداشت از نظرات ارزشمند استاد Rajeshwar prasad نیز استفاده شده است.

نویسنده: فاطمه جعفری | دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی

پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

 

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا