پوشش خبری نشست تخصصی ” قوانین مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان و چالشهای پیش رو” توسط وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان صورت خواهد پذیرفت

پوشش خبری نشست تخصصی " قوانین مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان و چالشهای پیش رو" توسط وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان صورت خواهد پذیرفتبه گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ کلینیک های حقوقی زنان و خانواده مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در نظر دارد نشست تخصصی با عنوان ” قوانین مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان و چالشهای پیش رو” را در مورخ ۱۲ اسفندماه ۹۷ برگزار نماید.

قابل به ذکر است سخنرانان این نشست تخصصی دکتر کاظمی (مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه) و دکتر موسوی چلک (رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران) خواهند بود.

شایان ذکر است پوشش خبریِ این نشست تخصصی توسط مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان از طریق اطلاع رسانیِ مستقیم و زنده وبسایتهای پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی، مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی و کلیه پایگاه ها و صفحات اختصاصی این مجموعه رسانه ای در شبکه های اجتماعی مختلف صورت خواهد پذیرفت.

پوشش خبری نشست تخصصی " قوانین مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان و چالشهای پیش رو" توسط وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان صورت خواهد پذیرفت

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا