گزارش نشست خرداد ماه انجمن خانواده و ازدواج کشور

نشست انجمن خانواده و ازدواج کشور: به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ در مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ نشست تخصصی انجمن ازدواج و خانواده کشور با حضور اعضاء انجمن و مدعوین در محل سالن آمفی تئاتر سازمان بهزیستی استان تهران برگزار شد. این جلسه با حضور و سخنرانی آقای دکتر مصطفی تبریزی با موضوع “بررسی باورهای مشکل ساز در روابط زوجین” همره بوده است که بدینوسیله اهم موارد کلیدی مطروحه در سخنرانی ایشان جهت اطلاع مخاطبین این پایگاه اینترنتی نمایه می گردد.

اهم عناوین سخنرانی شامل موارد ذیل بوده است:

  • باورهاچیست و چگونه در طی تاریخ تبین شده است؟ با توجه به سیستم اجتماعی قالب در هر دوران نظام فردی و خانوادگی و اجتماعی متناسب با هم تغییر داشته است. زمانی نظام فئودالی حاکم بوده در این نظام خان مرجع قدرت بوده و هر حکمی می داده، رعیت بی چون و چرا باید اطاعت می کرده در خانواده هم شوهر نقش خان و مادر و فرزندان نقش رعیت را داشتند باور قالب این بوده زن خوب، زن مطیع و بسوز و بسازه حتی اگر شوهر ظالمی دارد، با لباس سفید میرود خانه شوهر، فقط با کفن از خانه شوهر بیرون می آید و هیچ وقت هم شکایت و غرغر نمیکند…

بعد سیستم اجتماعی و سیاسی تغییر میکند، عصر رنسانس باعث تحول نظام اجتماعی میشود و نظام بروژوازی نمود پیدا میکند، افرادی مثل دکارت، که با ایده ی شک به باورها و کانت، که با تبیین روش تحقیق علمی و معرفی آن به جامعه تلاش می کنند تا افراد را از خرافات و باورها و طرز تلقی های وراثتی دور کنند و تشویقشان کنند که با کمک علم و دانش و آزمایش و پویایی به دنبال راستی آزمایی باورها بروند و نهایتاً این آگاهی باعث توسعه دانشگاه ها و ساخت کارخانه ها و افزایش کالا و محصولات میشه حالا واسطه هایی باید این محصول و کالا را در سطح جامعه توزیع کنند که به آنها بروژوا می گفتند. نسلی که با واسطه گری و دلالی پولی به جیب زده بود و از سطح سرمایه دار کارخانه دار که ثروتمند هم بود (که سبک زندگی شان و باورهایشان شبیه فئودال ها در نظام قرون وسطی بود) فاصله داشت. یعنی سطح متوسط و میانی در جامعه ایجاد شد، تمام این تغییرات باعث ایجاد تحول عظیم در ساختار فکر و باورهای افراد شد، حالا باورهای قالب جامع تغییر کرده بود لذا باورهای فردی و زناشویی هم متحول شدند و فریاد برابری زن و مرد از گوشه و کنار بلند شد، حقوق زناشویی و قانون زناشویی هم مطابق با تحولات اجتماعی تغییر کرد، حالا زن ها بیرون از خانه هم کار می کردند و دیگر مثل سابق کسی باور نداشت که زن باید مطیع بی چون و چرای شوهرش باشد.

اریک فرو می گوید: نظام بروژوازی جامعه باعث شد تا انسان به جای بودن به داشتن (چه دارایی هایی دارد) متمرکز شود و تکیه کند.

  • ابعاد باور شامل چه حوزه هایی می شود؟ فکری و منطقی، رفتاری و عملی
  • نمود منطق، رفتار و عملکرد در باور؟ کدامیک قوی ترند؟ رفتار و عملکرد قوی ترند؟برای مثال همه می دانند نوشابه های گازدار شیرینی جات برای بدن مضرند اما اکثر مردم آنها را می نوشند و می خورند. منطق می گوید ضرر دارد اما عمل … لذت بردن از نوشیدن و خوردن نوشابه و شیرینی باعث می شود تا به ضرر داشتن آن توجه نکنیم و عملی مغایر منطق مان انجام دهیم …
  • ویژگی های باورهای کارآمد و مشکل ساز و ناکار آمد چیست؟ باورهای کارآمد عمل منطبق بر منطق است و در راستای هم هستند و در باورهای مشکل ساز و ناکارآمد عمل و منطق در تضاد با هم می باشند و مغایرت دارند.
  • نقش باورهای کارآمد و ناکارآمد (منطقی و غیر منطقی) در تعاملات زناشویی چگونه است؟ باورهای کارآمد در بهتر شدن تعاملات و غنی بخشی روابط زوجین موثرند.
  • تکنیک خودمتمایزسازی راهکاری موثر برای رهایی از باورهای غیر منطقی است که از نسلی به نسل بعد منتقل شده.
  • هویت یک فرد شامل جنبه های فردی و مجمعی و خانوادگی (زوجی) است.
  • زوج موفق خانواده ای است که ضمن حفظ و احترام متقابل به هویت فردی، هویت خانوادگی را هم در وجودشان زنده و پویا حفظ کنند و در قبال هم توجه، احترام، نوازش، همدلی، صمیمیت، صداقت و حمایت داشته باشند با مسئولیت پذیری و رهایی از باورهای مشکل ساز به روش خود متمایز سازی سعی در حفظ و تامین روابط پویا و صمیمانه داشته باشند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا