باشگاه تاب آوری: مهربانی را بیاموزیم؛ مهربانی کودکی تنهاست!

باشگاه تاب آوری: ممانعت از ترویج خشونت وظیفه ای همگانی و مبتنی بر آموزش است، ارتباطات انسانی و پیوند های سرشار از مهربانی عاملی موثر بر سلامت و اعتماد اجتماعی و از مولفه های اساسی تاب آوری نیز به حساب می آید و نبود آن، همه ما به ویژه کودکان و نوجوانان عزیز را در مقابل خشونت و ترویج آن واقعاً بی دفاع و آسیب پذیر خواهد کرد.

در تمام جهان نقاط حساس شهری شاهد اتفاقاتی هولناک بوده و هست و به عبارت دیگر این پدیده متعلق به محدوده، جنسیت و ملیت خاصی نیست و هر گونه عملیات اجتماعی و رسانه ای در این خصوص پسندیده به نظر نمیرسد.

مهاجرستیزی و تأکید بر مسائل راسیستی (نژاد گرایانه) میتواند در مرحله نخست بستر تولید خشونت ها را فراهم و در مراحل بعدی تبعات ناشی از آن را تشدید کند، اگر چه تحمل مصیبت در غربت بمراتب سختر است اما ماندن در مصیبت هم افتخاری نیست، ما در همه حال نیازمند به همدردی و همدلی هستیم خصوصاً در روزهای سخت و اندوهگین، شایسته آن است برای پیشگیری و وقوع مجدد چاره ای بینیدیشم و به اتفاق، بر اثر بخشی آموزشهای خویش در نهادهای خانواده و مدارس تجدید توجه کنیم، مهارتها و رویکردهای پیشگیرانه با تعمق و دقت بیشتری بیاموزیم، از این تلخی ها توشه و تجربه ای برای آیندگان و فرزندان دیگرمان بسازیم.

هم اکنون با توسعه فضاهای مجازی این امکان فراهم شده است که اشخاص در هر طیف و طبقه ای در صفحات شخصی نسبت به مسائل اجتماعی به اشکال مختلف نسبت به تولید محتوی اعم از متن، فیلم و گرافیکی مبادرت ورزند.

که اغلب موارد نشان از همراهی و همبستگی نخبگان در این گونه مسایل را همراه خود دارد اما بندرت و پراکنده هم متأسفانه دیده شده است مواردی که اظهار نظرات و تولیدات رسانه ای (افراد غیر متخصص در حوزه مسایل اجتماعی) فاقد استاندارهای لازم برای مصرف مخاطبین است و یا اساساً مسیر و هدف مشخصی را نیز در جهت توسعه سلامت اجتماعی طی نمیکند و چه بسا گاهی هم البته دور از تعمد موجب سرایت و تشدید آسیب نیز باشند و یا در بهترین شرایط حکایت دوستی خاله خرسه را تداعی میکنند.

محمدرضا مقدسی | مدرس و پژوهشگر تاب آوری

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
باشگاه تاب آوری Resilience Club
دکمه بازگشت به بالا