مدیر خانه تاب آوری ایرانیان: اهمیت آگاهی از مهارتهای زندگی در کارآفرینی

مدیر و موسس خانه تاب آوری: اهمیت آگاهی از مهارتهای زندگی در کارآفرینی

مدیر و موسس خانه تاب آوری ایرانیان (دکتر جواد طلسچی یکتا) در جمع دانشجویان مددکاری اجتماعی و مدیران مراکز نیکوکاری به اهمیت اِشراف کامل بر مهارتهای اساسی زندگی در مسیر کارآفرینی تاکید ویژه نمودند.مهارتهای زندگی در کارآفرینی

 

https://iraniansocialworkers.ir

https://iraniansocialworkers.ir/site

Iranian Social Workers

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا